Nyheter

JM överklagar FI:s beslut

Foto: Getty Images
Bostadsutvecklaren JM har beslutat att överklaga Finansinspektionens beslut avseende JM:s årsredovisning 2017 beträffande huruvida bostadsrättsföreningar ska konsolideras i redovisningen eller inte.
Det meddelar JM i ett pressmeddelande.

Myndighetens beslut hade innebörden att de bostadsrättsföreningar som JM utvecklar inte ska anses vara självständiga ur ett IFRS-perspektiv och att de därför redovisningsmässigt ska konsolideras i JM:s koncernredovisning.

”JM delar inte FI:s bedömning utan ser det principiellt angeläget att frågan blir ytterligare belyst genom prövning i domstol och kommer därför att överklaga FI:s beslut”, skriver bostadsutvecklaren.

Finansinspektionens beslut innebär att JM har fått en erinran och att bolaget ska ändra redovisningssätt i kommande finansiella rapporter, något bolaget dock alltså vill ändra på.

”Bostadsrättsföreningarnas självständighet är fundamental för JM:s affär och JM:s bedömning är att JM:s affärsmodell och struktur innebär att föreningarna även ur ett redovisningsmässigt perspektiv är att anse som självständiga”, resonerar bostadsutvecklaren.

JM anser att segmentsredovisningen, som fortsatt baseras på successiv vinstavräkning med bostadsrättsföreningen som kund, bäst speglar den ekonomiska innebörden i JM:s affär, samtidigt som den korrelerar med den interna styrningen som tar sin utgångspunkt i koncernens kassaflöden, riskprofil och kapitalallokering, heter det.

Flera andra bygg- och bostadsbolag har gått över till den metod som FI förordar.

Nyhetsbyrån Direkt