Nyheter

JM säljer bostadsprojekt

Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB) köper bostadsprojektet Johannelund i Solna av JM.

I dag, tisdag, tecknades försäljningsavtalet mellan JM och SKB. Projektet omfattar 73 lägenheter med tillhörande kommersiella lokaler och ett garage.

– Det här är en affär som just nu – när konjunkturen är svag – ligger helt i linje med JMs ambition att komplettera vår verksamhet med produktion och försäljning av hyresrätter, säger Johan Skoglund, VD på JM, i ett pressmeddelande.

I december sålde JM tre andra bostadsprojekt, då till Stockholmshem. I februari, när JM presenterade sitt bokslut för 2008, uppgav Johan Skoglund att företaget skulle försöka hitta fler hyresrättsaffärer. Men bostadsrätter ska fortsätta att vara kärnan i JM:s verksamhet.

SKB ser projekt Johannelund som mycket intressant.

– SKB har en mycket lång kö av bostadssökande medlemmar och har därför ett stort tryck på sig att tillskapa fler bostäder. Att förvärva redan färdigprojekterade bostadsprojekt är därför mycket positivt, säger Henrik Bromfält, VD på SKB, i pressmeddelandet.

Affären är värd 178 miljoner kronor.