Nyheter

JM:s rörelseresultat blev 630 miljoner

Bostadsutvecklingsbolaget JM:s rörelseresultat blev 630 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2019. Enligt Infront Datas sammanställning av tre analytikers estimat väntades ett ebita-resultat på 612 miljoner kronor.

Intäkterna uppgick till 3.768 miljoner kronor, jämfört med väntade 3.668 miljoner.

JM har två projekt om cirka 140 bostäder i Stockholm där produktionsstarten fördröjs i avvaktan på myndighetsbeslut. Likväl bedöms förutsättningarna som goda för högre nivå av produktionsstarter under det fjärde kvartalet förutsatt att myndighetsbeslut erhålls enligt tidsplan. Det skriver bolaget i sin delårsrapport.

Enligt JM har genomsnittspriserna på andrahandsmarknaden i Stockholm varit i stort sett oförändrade under det tredje kvartalet.

”Bostadsmarknaden i Stockholm har fortsatt förbättrats under det tredje kvartalet. Kunderna uppvisar stort intresse för JM:s projekt och försäljningen och försäljningen har fortsatt att utvecklas positivt”, skriver JM.

Rörelsemarginalen för segmentet Stockholm uppgick till 16,6 procent i kvartalet, upp från 16,3 procent motsvarande period i fjol och högre än analytikernas förhandstips som låg på 16,2 procent.

För affärssegment Bostad Riks uppger JM att genomsnittspriserna på andrahandsmarknaden ökat något eller varit oförändrade på delmarknaderna inom segmentet under det tredje kvartalet. I rapporten för det andra kvartalet var snittpriserna ”oförändrade eller marginellt fluktuerande.

Vad gäller Norge uppger JM att prisnivån på andrahandsmarknaden varit stabil under det tredje kvartalet. I förra rapporten talade JM om en positiv utveckling av prisnivån.

Nyhetsbyrån DirektDelårsrapport januari – september 2019 
Intäkterna minskade till 11 381 mkr (12 011) och intäkterna exklusive JM Entreprenad Region Hus, under avveckling, uppgick till 11 159 mkr (11 343)

Rörelseresultatet uppgick till 1 449 mkr (1 443) 1). Rörelsemarginalen ökade till 12,7 procent (12,0). Rörelseresultatet exklusive JM Entreprenad Region Hus uppgick till 1 656 mkr (1 519) och rörelsemarginalen till 14,8 procent (13,4)

Resultat från försäljningar av två färdigställda hyresrättsfastigheter om 170 mkr ingår i rörelseresultatet

Resultatet före skatt uppgick till 1 387 mkr (1 387). Resultat efter skatt ökade till 1 128 mkr (1 079)

Räntabiliteten på eget kapital
för de senaste tolv månaderna uppgick till 22,2 procent (27,7). Resultatet per aktie under niomånadersperioden ökade till 16,20 kronor (15,50)

Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till 817 mkr (–456)

Antal sålda bostäder ökade till 2 654 (1 712) och produktionsstarterna ökade till 2 162 (2 097)

1) Resultatet inkluderar engångskostnaden för avveckling av husverksamheten (Region Hus) i dotterbolaget JM Entreprenad AB om –180 mkr redovisad under det första kvartalet.

Källa: JM