Nyheter

JO avslår anmälan

Infrastrukturminister Catharina Elmäster-Svärd. Foto: Mikael Ullén.

Justitieombudsmannen har beslutat att avsluta Vänsterpartiets JO-anmälan mot Trafikverket och Förbifart Stockholm utan någon åtgärd.

En ny regering skulle kunna stoppa bygget.

I samband med byggstarten lämnade Vänsterpartiet in en JO-anmälan mot Trafikverket eftersom man anser att det fortfarande återstår rättsprövningar ”av väsentliga delar av projektet”. Man syftar på anläggning av fyra hamnar, grundvattenbortförsel och bortförsel av sprängmassor, som Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt ska pröva under hösten, samt 12 överklagade detaljplaner.

–  Praxis är att man inte startar så storskaliga projekt innan den juridiska processen haft sin gång, säger Jens Holm, miljöpolitisk talesperson och riksdagsledamot för Vänsterpartiet som tillsammans med Ann-Margarethe Livh, gruppledare i Stockholm stad och Rikard Warlenius, miljöpolitisk talesperson, låg bakom JO-anmälan.

Att en officiell byggstartsceremoni ägt rum innan valet gör det svårare för en eventuell ny regering att stoppa bygget, enligt Vänsterparitet. I sin anmälan skriver man ”Undertecknad misstänker att valet av tidpunkt för byggstarten hänger samman med politiska påtryckningar om att komma igång med Förbifart Stockholm innan de allmänna valen den 14 september”.

Justitieombudsmannen har nu beslutat att avsluta Vänsterparitets anmälan utan någon åtgärd. Förbifart Stockholm är dock en het valfråga där delade meningar råder mellan partierna.

Vänsterpartiet är ett av de partier som är tydliga motståndare till motorvägsprojektet.

– Vi anser att projektet kommer att äventyra våra klimatmål samt den stora utbyggnaden av kollektivtrafiken i Stockholm, säger Jens Holm.

Skulle en ny regering kunna stoppa bygget?

– Det är regeringen som står för lejonparten av finansieringen av Förbifart Stockholm, och därför är det självklart att en ny regering kan stoppa bygget. Jag vill dock inte föregå några förhandlingar, det handlar som alltid om ett givande och tagande i politiken.

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd uttryckte en viss oro i samband med byggstartsceremonin, och hon menar att en fortsatt alliansregering behövs för att garantera förbifartens framtid.

– De rödgröna med Vänsterpartiet och Miljöpartiet är tydliga med att de vill stoppa Förbifart Stockholm så snabbt som möjligt. Det finns en stor risk att de rödgröna kommer att stoppa förbifarten om de skulle vinna valet.