Juridik

JO-kritik för långsam utredning av sprickskada

laptop
Ett fastighetsbolag ifrågasatte om Uppsala kommuns grävarbeten orsakat sprickbildning i ett radhus, men fick vänta över två och ett halvt år på svar. Foto: Getty Images

Ett fastighetsbolag i Uppsala fick vänta i över två och ett halvt år på svar om kommunens grävarbeten kan ha orsakat en spricka i ett radhus.
Nu kritiserar JO kommunens handläggning av ärendet.

I november 2019 skrev ett fastighetsbolag till Uppsala kommun och ställde frågor om en sprickbildning i en källartrappa på ett av deras radhus. De undrade om skadan hade orsakats av kommunens grävarbeten i anslutning till fastigheten.

Tre dagar senare fick de en mottagningsbekräftelse med ärendenummer. Sedan hörde de inget från kommunen, trots att bolaget flera gånger påmint om ärendet och ställt frågor om handläggningen. Hösten 2021 gjorde de därför en anmälan till Justisitieombudsmannen, JO.

Anmälaren skriver ett han förstår att kommunen har mer komplicerade ärenden att hantera och att man ska vara återhållsam med anmälningar, men att ”det efter närmare två års väntan känns det motiverat att kräva åtminstone något livstecken från kommunen”.

Kommunen svarar bland annat JO att eftersom det är ett skadeärende har det handlagts med stöd av kommunens försäkringsbolag. Handläggningen har dragit ut på tiden eftersom det är ett komplicerat ärendet som krävt att de anlitat en expert inom vibrationsskador. Dessutom har personalomsättning och sjukdom hos försäkringsbolaget gjort att handläggningen fördröjts ytterligare.

JO konstaterar att ärendet innehåller komplexa frågeställningar, men kan samtidigt konstatera att det förekommit långa perioder av inaktivitet, vilket inte är godtagbart. Dessutom borde fastighetsbolagets frågor om hanteringen ha besvarats, även om skaderapporten inte var färdig.

Handläggningen har dragit ut på tiden på ett oacceptabelt sätt och har inte uppfyllt förvaltningslagens krav på enkelhet, snabbhet och effektivitet, anser JO.

Gatu- och samhällsmiljönämnden i Uppsala kommun kritiseras nu för dessa brister.