Nyheter

JO kritiserar ofta byggnadsnämnder

Socialnämnder och byggnadsnämnder var de myndigheter som oftast fick kritik från justitieombudsmannen, JO, förra året. Det visar en sammanställning som nyhetsbyrån Siren har gjort.

Av de 166 beslut om kritik mot kommuner som JO fattade under 2007 riktades nästan hälften mot socialnämnder och byggnadsnämnder.