Nyheter

Johan Gerklev, hållbarhetschef, Skanska

Johan Gerklev.

Hur förbereder ni er inför kravet på klimatdeklaration vid årsskiftet?

– Vi har följt och medverkat i arbetet med klimatdeklarationerna med Boverket så vi har kunnat förbereda oss. Vi ser nu över om och hur vi behöver anpassa våra arbetssätt och processer för att vara så väl förberedda som möjligt.

Tycker ni att Boverket har varit tydliga med informationen/Har ni genomgått någon utbildning?

– Lagen antogs i somras och handboken kom ut häromveckan. Möjligen kan man säga att framförhållningen är i kortaste laget. Men i och med att vi varit med i processen har vi fått information och insyn, så vi kan inte klaga på bristande information.

Kommer ni att klimatdeklarera själva eller anlita extern hjälp?

– Skanska har egna resurser och egen klimatkompetens som arbetat med klimatfrågan länge så vi avser att klimatdeklarera med interna resurser Tanken är att vi gör det själva.

Har ni investerat i någon programvara för ändamålet?

– Nej

Vad tycker ni om det här initiativet?

– Det är helt i linje med Skanskas ambitioner på klimatområdet. Att klimatdeklarera bygger kompetens men det är inte tillräckligt att deklarera utan arbetet måste leda till faktiska utsläppsminskningar i byggandet, först då skapas klimatnyttan. Vi måste först se att det verkligen leder till resultat.

Tror ni det finns någon risk att klimatdeklarationen kommer att påverka nybyggnadstakten?

– Nej, egentligen inte.