Nyheter

Jönköping får nya stadsdelar

Byggkranarna har blivit ett självklart inslag i stadsbilden. Jönköping fortsätter att växa — år efter år.

— Visst byggs det mycket här i stan, säger Lars-Erik Thalin, Peab, projektchef för Atollen som är länets största byggprojekt. Nu talas det om byggboom på de flesta håll i landet. I Jönköping har de börjat vänja sig.
— Jönköping avviker från mönstret för här har vi haft en god konjunktur under lång tid. Det byggdes ännu mer under 2004 och 2005 än förra året och i år, säger Ingemar Legrell, regionchef på Sveriges Byggindustrier.

De höga siffrorna beror i hög grad på en del riktigt stora projekt, som ett värmekraftverk med projektvärde på en miljard kronor. Länets byggmarknad är värd mellan tre och fyra miljarder kronor om året.
Nu är Atollen länets största projekt där förberedande arbeten gjorts. Peab ligger i startgroparna för att komma igång med bygget på allvar.
— Det är ett stort projekt som byggs på ett utfyllnadsområde vid Munksjön, säger projektchefen Lars-Erik Thalin.

En helt ny stadsdel har växt fram kring Munksjön med nya vägar och kommunikationer, bostäder och affärslokaler. Än är inte expansionen i området över. Nu byggs en teater, nya höghus och så planerar högskolan för utbyggnader.

Atollen är i sig ett gigantiskt projekt. Peab ska bygga ett garage på 15 000 kvadratmeter under marknivå, två våningar handelsyta om totalt 19 000 kvadrat, terrass med bostäder på 9 000 kvadrat och kontor på 5 000 kvadrat.

Hela södra Sverige är en het byggregion med många och stora projekt inom alla sektorer; infrastruktur, handel och bostäder. Mönstret är att människor flyttar till länens stora städer. Malmö, Halmstad, Växjö och Jönköping är bara några exempel på växande städer.

Hur ser framtiden ut för Jönköping?
— Den ser god ut, säger Ingemar Legrell.
— I volym räknar vi med lite mer byggande nästa år än i år.

Fredrik Karlsson

Regionens 20 största byggprojekt

1 Atollen, Jönköping. Nybyggnad av affärslokaler, kontor, lägenheter och garage. Byggstart: 2006. 800 mkr.

2Väg 31. Anläggande av väg. Byggstart: 2006. 240 mkr.

3Södra Kajen, Jönköping. Nybyggnad av samlingshus för musik och teater. Byggstart: 2007. 200 mkr.

4Öxnehaga, Jönköping. Konvertering till fjärrvärme inom bostadsområde. Byggstart: 2007. 150 mkr.

5Samsetområdet, etapp 2, Jönköping. Nybyggnad av bostäder. Byggstart: 2007. 130 mkr.

6Nässjö-Alvesta. Kontaktledningsarbeten. Byggstart: 2007. 120 mkr.

7Rumlaborg, Jönköping. Påbyggnad med flerbostadshus. Byggstart: 2007. 115 mkr.

8Odensjö Gård, Jönköping. Anläggande av golfbana och nybyggnad av bostäder. Byggstart: 2007. 100 mkr.

9Samsetområdet, etapp 1. Jönköping. Nybyggnad av bostäder. Byggstart: 2007. 100 mkr.

10Kålgården, Jönköping. Nybyggnad av seniorbostäder. Byggstart: ev 2007. 86 mkr.

11Kålgården 1:2, etapp 3, Jönköping. Nybyggnad av flerbostadshus. Byggstart: 2006. 85 mkr.

12Kålgården, etapp 4, Jönköping. Nybyggnad av flerbostadshus. Byggstart: 2007. 85 mkr.

13Madängen 1, Jönköping. Nybyggnad av butiker och kontor. Byggstart: 2007. 80 mkr.

14Råslättskolan, Jönköping. Om-, till- och nybyggnad av skola och förskola. Byggstart: 2007. 75 mkr.

15 Bredasten, Värnamo. Nybyggnad av handelsanläggning. Byggstart: 2007. 70 mkr.

16Väg 604, Anderstorp-Hyltan, Gislaved. Ombyggnad av väg. Byggstart: 2007. 70 mkr.

17Värnamo simhall. Till- och ombyggnad av simhall. Byggstart: 2007. 70 mkr.

18Glasbrukstomten, Vetlanda. Sanering av markområden. Byggstart: 2007. 68 mkr.

19Hattsjöhult 1:14, Nässjö. Sanering av markområde. Byggstart: 2007. 60 mkr.

20Hemgården, Gislaved. Modernisering samt ny- och ombyggnad av vårdbostäder. Byggstart: 2007. 60 mkr.