Nyheter

Jordbävning i Skåne

6.20 i morse skakades Skåne av en jordbävning. Skalvet uppmättes preliminärt till 4,7 på Richterskalan. <br></br>- Det är ett väldigt stort skalv för att vara här, säger Reynir Bödvarsson vid Uppsala universitet.

Epicentrum för skalvet tros preliminärt vara ungefär 16 kilometer nordost om Ystad. Reynir Bödvarsson är föreståndare för Svenska nationella seismiska nätet som mäter skalv på 60 platser i landet. Nätverket har fått in flera rapporter om att skalvet kändes i Skåne.

– Ja absolut. Alla kände det i Skåne och vi har även fått in ett par rapporter om att det kändes i Stockhom. Även i Danmark kändes det och jag gissar även i Tyskland, säger Reynir Bödvarsson.

Sverige befinner sig mitt på en tektonisk platta och jordskalv är därför mycket ovanliga. Men Reynir Bödvarsson menar att Sverige borde ha byggnormer som tar hänsyn till jordskalv.

– Sverige är ett av få länder i världen som inte har byggnormer som är relaterade till jordskalv. Det borde vi ha. Det här skalvet var på 4,7 och det är ytterst sällsynt med större skalv, men det kan inte uteslutas, säger han.

Morgonens skalv kan inte ha orsakat några ras, menar Reynir Bödvarsson, men han tycker inte att det är fel att undersöka om fastigheter har drabbats av sprickor.

I Sverige inträffar ungefär ett skalv per år som har magnitud över 3,0 på Richterskalan. Skalv med en lägre magnitud än 2,0 känns inte på markytan. Det största hittills uppmätta skalvet i världen låg på 9,5 på Richterskalan.

Ett större skalv än tisdagens på 4,7 har inte uppmätts i Sverige sedan 1904.