Nyheter

Judoträning ska förebygga fallolyckor på arbetet

Judoinstruktören Johan Ericsson demonstrerar fallteknik för AFA Försäkrings Anna-Mia Olofsson. Foto: Maria Lindén

Varje år inträffar 11 000 fallolyckor på arbetstid, vilket gör fallolyckor till den vanligaste arbetsplatsolyckan.

Nu ska AFA Försäkring ta hjälp av Svenska Judoförbundet för att förebygga olyckorna.

– Inom judon är vi inriktade på att falla rätt och inte skada oss när vi kastar varandra, säger Johan Ericsson, från IKSU Kampsport i Umeå. 

Den vanligaste arbetsolyckan är fallolyckor och varje år drabbas 11 000 personer totalt inom alla branscher.

– Cirka 8 000 av dem är fallolyckor av typen fall i samma nivå och drygt 2 000 av dessa blir allvarliga arbetsolyckor, säger Anna Weigelt, chef för analysavdelningen på AFA Försäkring, som presenterade den nya rapporten Fallolyckor på arbetet.

I rapporten har AFA Försäkring främst fokuserat på ”fall i samma nivå” som resulterat i en allvarlig incident. Att en arbetsolycka är allvarlig innebär att den har lett till minst 30 dagars sjukskrivning eller motsvarande läkningstid och/eller medicinsk invaliditet.

Med stigande ålder ökar risken att drabbas av en fallolycka.

– Skadorna blir ofta mer allvarliga för äldre än för yngre personer och äldre har sämre förutsättningar för återhämtning än vad yngre har, säger Anna Weigelt.

Även årstiden påverkar. Alla som förflyttar sig utomhus i tjänsten under vintermånaderna löper ökad risk att drabbas av en arbetsplatsolycka.

– 60 procent av alla fall i samma nivå utomhus inträffade 2015–2016 under perioden november till februari, säger Anna Weigelt.

I byggbranschen sker många fallolyckor, både från höjder och från samma nivå. När det gäller arbetsolyckor av typen fall i samma nivå bland män drabbas främst sysselsatta inom yrkesgrupperna betong-, bygg- och anläggningsarbete, yrkesförare och metallarbete.

– Ramlar man från samma nivå är det oftast på grund av att man snubblar på något så det gäller att ha ordning och reda på arbetsplatsen. 

Fall från höjd är vanligare i mansdominerade yrken. Fall från höjd och stege är nästan sex gånger vanligare bland män.

Bland män resulterar fallolyckor (både från höjd och i samma nivå) oftast i skador på ben (21%). Hos kvinnor är det oftast armarna som skadas (28%). 

Arbetsplatsolyckor kostar pengar för arbetsgivaren. Enligt AFA Försäkrings uträkningar kan kostnaden för en privat anställd byggnadsarbetare, som skadat axeln/skuldran uppgå till cirka 123 000 kronor vid 185 dagars sjukfrånvaro.

Att lära sig att falla rätt kan vara ett sätt att förebygga fallolyckor. Tidigare i år startade AFA Försäkring och Svenska Judoförbundet ett samverkansprojekt kring fallkompetens i arbetslivet. Projektet finansieras av AFA Försäkring och syftar till att genom fallteknikutbildningar/fallteknikträning förebygga fallolyckor på arbetet och minska skador av fallolyckor på arbetsplatsen, inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

– Vi är inriktade på att falla rätt. Men det gäller att träna mycket för att falltekniken ska sitta i ryggmärgen, säger Johan Ericsson, instruktör och utövare på IKSU kampsport i Umeå.

Judoförbundet har tagit fram ett träningsprogram i fallteknik som fungerar för alla åldrar.

– Det handlar om att öva upp styrka så att man orkar parera om man tappar balansen. Och skulle man trilla så gäller det att trilla på rätt sätt. Man ska sprida ut kraften på en stor yta istället för att ta emot sig med handen, för då kommer frakturerna, förklarar han.

Arbetsgivare ska kunna anmäla anställda till ett träningsprogram som består av ett träningspass i veckan under 10-12 veckor. Kollektivavtal är ett krav för att få ingå i projektet.

FAKTA Fallolyckor

Typ                                            2015                2016

Fall från höjd och stege       1709                1740

Fall i samma nivå                  8046                7856

Fall i trappa                             1596                1781

Källa: AFA Försäkring