Nyheter

”Justering av elskatten behövs”

Byggvärlden kollar läget med Magnus Angermund, ny vd på Enaco.

 

Vad ser du för utmaningar i din nya roll som vd?

– Det finns givetvis många utmaningar varav en är att fortsätta den positiva förändrings-/ utvecklingsresa med bolaget som påbörjades 2009, samt att behålla den goda stämning och höga trivsel som finns inom ENACO.

En annan är att säkerställa att vi utvecklas i minst samma takt som branschen i övrigt och att anpassa oss till en allt mognare bransch med alla möjligheter som det ger. En mer praktisk utmaning kan vara det faktum att jag kommer ”underifrån” från en operativ roll i bolaget och nu behöver anpassa mig efter den nya rollen, men det känns inte som något problem med tanke på de kollegor som jag har omkring mig.

Datahallar verkar vara en starkt växande bransch?

– Det stämmer, branschen ökar i samma takt som IT- användandet och kraven på ökad tillgänglighet.

Det finns färska rapporter som visar på att branschen i sin helhet kommer ha en bra tillväxt åtminstone fram till och med 2020, längre än så är svårt att förutse. Därtill har branschen mognat väsentligt vilket bidrar till att det utifrån sett kan uppfattas som att den vuxit än mer med tanke på att datorhallar för 4-5 år sedan var ett relativt okänt begrepp men som nu får en del utrymme i media.

Varför är Sverige så attraktivt? Har vi fler fördelar än klimatet?

– Det finns många anledningar till det varav klimatet är en viktig faktor, inte minst när återvinning som en del av den totala energiförbrukningen blir allt viktigare och där vi i vårt kalla klimat faktiskt har ett behov av överskottsvärmen.

Attraktionsdelarna skiljer sig dessutom något inom landet, men för att nämna några gemensamma så är exempelvis den stabila och pålitliga infrastrukturen för el och kommunikation viktiga faktorer.

Det är också väldigt många duktiga personer som jobbar i den här branschen och som på olika sätt jobbar för att marknadsföra Sverige som det bästa landet att bygga och driva datorhallar i.

Nu är det bara en justering av elskatten som saknas och som skulle ge mycket positiva effekter för branschen om det genomfördes.

Har du gjort upp några semesterplaner än?

– Vi köpte en båt förra sommaren och har planerat att semestra med den. Alla planer inför sommaren är än så länge baserade på att vi kan åka dit med båten. Tanken med att köpa den var i första hand att det är ett effektivt sätt att umgås när man lever tillsammans på en liten yta utan en massa ”måsten”.