Nyheter

K2A genomför Sveriges största miljöcertifiering

Kv. Roten i Umeå, 277 studentbostäder som klimatriskinventeras och miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad iDrift. Bild: K2A/Sweco

Nu ska bostadsbolaget K2A, med Swecos hjälp, certifiera sitt fastighetsbestånd enligt Miljöbyggnad iDrift – ett nytt miljöcertifieringssystem utvecklat av Sweden Green Building Council. Totalt rör uppdraget ett 70-tal byggnader över hela Sverige, som både ska certifieras och klimatriskinventeras. 

Bostadsbolaget K2A grundades 2013 och är ett grönt fastighetsbolag med fokus på långsiktigt ägande och förvaltning av egenproducerade hyreslägenheter. Nu blir de först i landet med miljöcertifiera 70 svenska byggnader i ett svep. Arbetet sker i samarbete med Sweco och certifieringen som används är Sweden Green Building Councils nya Miljöbyggnad iDrift.

Det är K2A:s hyresbostäder, studentbostäder och samhällsfastigheter som ska ses över utifrån en rad krav gällande bland annat inomhusmiljö, hälsa, klimatpåverkan, material och resursanvändning. Dessutom sker en klimatriskinventering för att identifiera risker kopplade till exempelvis översvämning, värmeböljor, skogsbränder och kraftiga snöfall.

– För oss på K2A är det viktigt att säkerställa att våra fastigheter är hållbara över tid och klarar framtida klimatförändringar. Med Miljöbyggnad iDrift kan vi nu ta ett gemensamt grepp om ett stort fastighetsbestånd på 70 byggnader, säger Karina Antin, hållbarhetschef K2A, i ett pressmeddelande.

– Byggnader i drift står idag för en betydande del av den svenska bygg- och fastighetsbranschens klimatpåverkan och det finns stora miljövinster att hämta inom det här området. K2A är en föregångare i branschen som också väljer att komplettera certifieringssatsningen med klimatriskinventering. Vi är mycket stolta att få förtroendet att leda detta omfattande uppdrag som ska vägleda till relevanta åtgärder för att skapa verklig miljö- och klimatnytta, säger Tomas Holmgren, divisionschef för Swecos konsulter inom installation och hållbar fastighetsutveckling. 

Certifieringen Miljöbyggnad iDrift har utvecklats av Sweden Green Building Council (SGBC) och lanserades 2020. Den har sitt ursprung i det välkända certifieringssystemet Miljöbyggnad, men riktar sig mot byggnader som är i drift.

– Vår sektor har historiskt fokuserat sitt hållbarhetsarbete på nya byggnader. Nu är det hög tid att vi tar ansvar för de byggnader som redan finns. SGBCs nya certifiering, Miljöbyggnad iDrift, ska driva arbetet med hållbar förvaltning och därmed bidra till att uppnå nationella och globala miljömål. K2A:s satsning visar att omställningen kan ske effektivt i stora fastighetsbestånd, säger Lotta Werner Flyborg, vd SGBC.