Nyheter

Kajsa Hessel invald som ny ledamot

Kajsa Hessel. Foto: Juliana Wiklund

På IQ Samhällsbyggnads årsstämma valdes två nya ledamöter till styrelsen – Kajsa Hessel, vd Svensk Byggtjänst och Henrik Linderoth, professor Tekniska högskolan i Jönköping. Mari Broman, omvaldes som styrelseordförande.

Kajsa Hessel har sedan 1999 verkat i ledande befattningar inom kunskapsintensiva tjänsteföretag som rekryteringskonsulting, informationsförlagsverksamhet samt konsulting inom byggprojektledning och installationsprojektering. Sedan 2017 har hon aktivt drivit branschens hållbarhetsfrågor inom Etiska Rådet och som ordförande för branschföreningen Byggcheferna inom fackförbundet Ledarna. 

2020 blev Kajsa Hessel utsedd till Årets Samhällsbyggare. Sedan 2021 är hon VD för Svensk Byggtjänst.

Henrik Linderoth disputerade i företagsekonomi år 2000 vid Handelshögskolan i Umeå. Han har därefter innehaft olika tjänster vid Handelshögskolan i Köpenhamn, Handelshögskolan i Umeå och Högskolan i Skövde. I januari 2014 tillträdde Henrik som professor i ICT och BIM i byggandet vid Tekniska Högskolan i Jönköping. Ämnesmässigt ligger Henriks forskning i gränslandet mellan företagsekonomi och informatik. 

Den nya styrelsen i helhet: 

 •  Mari Broman, ordförande 
 •  Christina Lindbäck, vice ordförande 
 •  Anna Bergström, Jernhusen 
 •  Helena Bjarnegård, Boverket 
 •  Sanna Edling, Västerås stad 
 •  Kajsa Hessel, Svensk Byggtjänst 
 • Sven Junkers, Skanska Teknik 
 •  Henrik Linderoth, Tekniska högskolan i Jönköping 
 •  Susanne Nielsen Skovgaard, Trafikverket 
 •  Niklas Sörensen, Ramboll Sverige 
 •  Magnus Tengberg, Vasakronan
I IQ Samhällsbyggnads valberedning har Ola Månsson, Installatörföretagen (sammankallande), Birgitta Olofsson, Tyréns, och Albert Edman, Rise, ingått.