Nyheter

Kapa kostnader med inglasad balkong

Glasa in din balkong – och spara mellan sex och tolv procent av dina uppvärmningskostnader.

Att det lönar sig att glasa in balkongen visar en undersökning från Tammerfors Tekniska högskola.

Bäst energibesparande effekt får man om det är en så kallad indragen balkong som glasas in. Vetter balkongen dessutom åt söder blir effekten ännu bättre.

Energibesparingen uppstår när rummet innanför balkongen hämtar sin ersättningsluft från den inglasade balkongen. Temperaturen i rummet kan sänkas med någon grad i jämförelse med om luften togs från om oglasad, ”öppen”, balkong.

Undersökningen visar att det går att sänka uppvärmningskostnaden med nästan elva procent. Den genomsnittliga energibesparingen ligger på knappt 6 procent. Det gäller i Finland.

En jämförelsestudie har också gjorts i Berlin på byggnader och balkonger av samma typ som i Finland. Resultaten från Tyskland är ännu bättre: som mest en energibesparing på 12 procent, i genomsnitt drygt 8 procent.

Den slutsats som dras i undersökningen är att det verkligen lönar sig att glasa in balkonger, särskilt i flervåningshus från 1960- och -70, men också i nya flervåningshus.