Nyheter

Kapaciteten höjs i Höljes

Där norska Trysilälven övergår i Klarälven ligger Höljesdammen. Det är en 400 meter bred och 80 meter hög damm, som renoveras för att klara ökade vattenflöden. Ägaren Fortum satsar 450 miljoner kronor i projektet, och renoveringen ska vara klar 2015.

Höljesdammen är en av landets största kraftverksdammar. Den ligger i norra Värmland, vid Klarälvens mynning, på gränsen mot Norge och alldeles intill rallycrossbanan där EM brukar avgöras inför en publik på ca 20 000 personer.

I nuläget kan dammen släppa förbi 1600 kubikmeter vatten per sekund, men detta räcker inte. Enligt nya riktlinjer för branschen, bland annat till följd av klimatförändringarna med ökade vattenflöden, måste dammen klara flöden på 2000 kubik per sekund, även om detta är hypotetiska mängder som inte tillhör vardagen.

– Det handlar främst om att höja utskovskapaciteten, Det är en extremt liten risk att vi drabbas av sådana här stora vattenflöden, ett så kallat 10-tusenårsflöde, den dimensioneringsnorm som riktlinjerna anger, säger Gunnar Henriksson, Fortums projektledare för arbetet.

För att klara detta måste Höljesdammen få ytterligare en ny dammlucka. Denna nya utskovsluckan är 17 meter bred jämfört med de gamla som är 14 meter. Därför måste också utskovsrännan breddas. Även den så kallade energiomvandlaren, en slags bassäng som ska dämpa vattnet innan det fortsätter sin färd söderut, ska utvidgas. Idag är den anpassad för 700–900 kubikmeter per sekund.

– Vi dubblerar bredd, djup och längd vilket ger mer stabilitet i energiomvandlaren, säger Gunnar Henriksson.

I projektet ingår också att förstärka dammens skydd mot erosion, samt säkerhetshöjande åtgärder i form av el-, och mekanisk utrustning. Vid renoveringen fokuseras på rena säkerhetsåtgärder som inte kommer att höja effekten, utan kraftverket kommer att fortsätta producera 530 Gwh per år.

Renoveringen och utbyggnaden av Höljesdammen genomförs som en utförandeentreprenad där NCC är generalentreprenör. Projektet genomförs i tre faser. Under hösten har man ägnat sig åt schaktningsarbeten, sedan genomförs betongarbeten och slutligen genomförs tekniska montage bland annat montering av den nya dammluckan.

I samband med arbetet vid dammen kommer vattennivån i Höljessjön under sommarhalvåret att sänkas med upp till tre meter. Anledningen är att det krävs en evakueringsbuffert vid höga flöden för att anställda och maskiner nedströms dammen ska hinna lämna platsen innan utskovsluckorna öppnas.

– Dammen är i drift under hela byggtiden, säger Gunnar Henriksson.

Detta gör att de som arbetar vid bygget måste iaktta stor försiktighet.

– Vi som jobbar här måste ta arbetet på stort allvar och vara på allerten. Det finns otroligt många risker när man jobbar med ett sådant här projekt, säger Fredrik Berg, NCC:s platschef.

Fortum satsar 450 miljoner kronor i renoveringen av Höljesdammen.

– Största utmaningen är bergkvalitén och bergschakten i ett mycket brant och svårtillgängligt område. Det gäller att hålla kapaciteter och samtidigt utföra permanenta förstärkningsarbeten i branter man inte kommer åt så lätt sedan, säger Gunnar Henriksson

20 000 m3 betong kommer av kvalitets och miljöskäl att tillverkas på arbetsplatsen. Den betong som dammen en gång byggdes av håller mycket god kvalité och även den var platstillverkad.

– Vi har även planerat hur bygget skall genomföras med hänsyn till att anläggningen är i drift och att vatten måste spillas på ett säkert sätt genom arbetsplatsen vid olika tillfällen.

Under hösten har tolv yrkesarbetare och sex tjänstemän från NCC varit på plats. Ytterligare 13 man har jobbat med schaktarbeten och lika många till med sprängningen. Även Fortum och WSP har haft ansvariga på plats i Höljes. Totalt cirka 60 man.

Att hitta arbetskraft har inte varit några problem.

– Det är spännande med vattenkraft och energi. Att projektet pågår så länge, till 2015, gör det också attraktivt, säger Gunnar Henriksson.

Arbetet vid dammbygget pågår sju dagar i veckan mellan 06.30 till 18.30.

– Kärntruppen är handplockad. Många är faktiskt värmlänningar, säger Fredrik Berg som själv bor i Munkfors och har dammbyggar-traditioner i släkten. Min farfar var med och byggde Höljesdammen och min farbror gick som lärling här.

Fakta Höljesdammen

Beställare: Fortum.
Totalentreprenör: NCC.
Bergentreprenör: JBAB.
Shacktentreprenör: Wixner & Rödin
Konsult: WSP.
Projektet påbörjades redan 2006 med en förstudie. I mars 2012 fick man miljötillstånd.
Byggentreprenaden pågår från maj 2012 till juni 2015.
Höljesdammen är 400 meter lång och 80 meter hög.
Den byggdes under åren 1957–1962 och 700 man utförde bygget. I augusti i år firades 50-årsjubileum. Fram till 1991 genomfördes flottning på Klarälven.
1962 arbetade 18 personer vid kraftverket, att jämföra med dagens tre.
Kraftverket producerar årligen 530 Gwh.