Nyheter

Kaplan besökte Passivhuscentrum

Bostadsministern får råd av Alströmergymnasiets byggelever om framtidens byggande. Foto: Robert Tjernberg.

Bostadsminister Mehmet Kaplan invigde den nya utställningen på Passivhuscentrum Västra Götaland. Bostadsministern lovade att titta på möjligheterna för att Passivhuscentrum Västra Götaland ska bli ett nationellt centrum och på så sätt kunna bidra till att Sverige når miljömålen.

En av de viktigaste delarna under Alingsåsbesöket i fredags var, enligt bostadsministern Mehmet Kaplan (MP), att få se hur teorin om att bygga energieffektivt omsätts i praktiken. Besöket på Ahlströmergymnasiet gav även Kaplan möjlighet att träffa några av de elever som just nu arbetar med att bygga C02mpishuset – ett energieffektivt passivhus med miljövänliga material.

– Det är häftigt att få se stoltheten som finns hos dessa ungdomar över att de är med och bygger framtiden, säger Mehmet Kaplan.

Under sitt invigningstal pekade han bland annat på vikten av en ekonomisk hållbarhet för att fler energieffektiva byggnader ska byggas.

– Passivhuscentrum Västra Götaland har länge berättat att det inte behöver bli dyrare att bygga passivhus. Kunskapen finns och den sprids relativt väl och utvecklingen går åt rätt håll, säger Mehmet Kaplan och passar på att berömma Alingsås kommun och Västra Götalandsregionen för modet att våga satsa på några få eldsjälars idéer; det som ledde fram till dagens Passivhuscentrum Västra Götaland.

Två viktiga delar för att det ska byggas fler miljövänliga och energieffektiva byggnader, samt att energieffektivisera det befintliga beståndet, är kunskap och information. Passivhuscentrum Västra Götaland är i dag i huvudsak ett kommunalt och regionalt center, men möjligheterna att utveckla Passivhuscentrum till ett nationellt centrum för informations- och kunskapsspridning för att Sverige ska kunna nå miljömålen undersöks i detta nu. En nyligen genomförd utredning visar att Sveriges byggbransch efterfrågar mer kunskap och information om energieffektivt byggande och energieffektiva byggnader.

– Det behövs en samordning och jag kommer att ta med mig det jag har fått höra i dag tillbaka till departementet för att titta vidare på möjligheterna, säger Mehmet Kaplan.

Bostadsministern besökte även miljonprogramsområdet Brogården, som nyligen energirenoverats med passivhusteknik av det kommunala bostadsbolaget Alingsåshem. Renoveringen har inneburit att energitillförseln för uppvärmning har sänkts med cirka 80 procent.

– Hus i miljonprogramsområden runt om i Sverige formligen läcker energi och vi står inför en stor utmaning med att renovera dessa byggnader och förbättra byggnadernas energiprestanda, säger Mehmet Kaplan.

Regeringen föreslog i den senaste budgetpropositionen ett stöd för energieffektivisering för vissa byggnader inom miljonprogramsområdet. Det gick dock inte igenom, men Kaplans förhoppning är att det blir aktuellt med en ny satsning i den kommande budgeten.

Text: Louise Hulgaard, Paxkommunikation