Nyheter

Kaplan vill bygga bort barriärer

Mehmet Kaplan pratade om hållbar stadsutveckling. Foto: Anna Sjöström

– Ett hållbart byggande får inte skapa barriärer, säger bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan, (MP).
På måndagen gjorde han sitt första större publika framträdande på Building Sustainability. 

Building Sustainability pågår 10-11 november och är Nordens största konferens för hållbart byggande, boende och stadsplanering. Den vänder sig till alla som arbetar med hållbarhet inom fastighetsutveckling och stadsplanering.

Bostads – och stadsutvecklingsminister – Mehmet Kaplan (MP) gjorde här sitt första större publika framträdande och pratade om regeringens planer.
– Att regeringen tillsatt en stadsutvecklingsminister är för mig ett tecken på riktningen som den nya regeringen har. Bostadsfrågan och hur städer håller ihop är oerhört viktig, säger han.

Regeringens mål är 250 000 nya bostäder till år 2020.
– Främst hyresrätter, så att exempelvis unga och nyanlända får en chans att komma in på bostadsmarknaden. Utmaningarna är stora, men vi ser också stor potential för att hitta lösningar.

Rustningen av miljonprogrammen är en stor fråga för regeringen och Kaplan berättade att regeringen just nu håller på att se över hur ett investeringsbidrag för renovering av flerfamiljshus kan se ut.

Han pratade också mycket om den sociala dimensionen av hållbar stadsutveckling, och hur viktigt den är.
– Vi har ansvaret att se helheten och ett hållbart byggande får inte skapa barriärer, varken fysiska eller sociala. Det kan handla om att hålla byggkostnaderna nere så att unga har råd att bo i nya bostäder, att bygga bort otrygga miljöer, kollektivtrafik, upprustning av miljonprogrammen, satsningar på kultur i miljonprogrammen och att bygga ihop och förtäta städer.

Kaplan underströk hur viktig bostadspolitiken är, eftersom det påverkar vart man kan ta jobb och studieplats.
– Och byggandet i sig skapar arbetstillfällen. En fungerande arbetsmarknad är en nationell angelägenhet och jag ska göra allt i min makt för att vara en blåslampa i baken på de som säger att det inte går att bygga på vissa ställen, säger Mehmet Kaplan.