Nyheter

Karlatornet på god väg uppåt

Karlatornet, som nu byggs på Lindholmen i Göteborg, blir Nordens högsta byggnad. Foto: Henrik Ekberg

Med delägarskapet säkrat, en ny vd på plats och en förhoppningsvis pandemifri framtid kommer Karlatornet nu på allvar att nå högre höjder. Och runt om ska Karlastaden breda ut sig.
– Vi har medvind just nu, medger Anders Gustafson, arbetschef för Sernekes Karlatornet på Lindholmen i Göteborg.

Coronaviruset håller på att förlora greppet. Ett grepp som har hållit projekt Karlatornet på mattan ett tag. I januari 2020 nåddes en överenskommelse mellan Serneke och amerikanska Oaktree Capital Management om ett majoritetsägarskap av Karlatornet. Sen kom Corona och fondförvaltaren Oaktree sköt på affären och arbetet med tornet stannade upp. Men i slutet av året gav sig Balder in i leken, avtal skrevs och det göteborgska fastighetsbolaget blev hälftenägare av tornet.

– Utifrån mitt perspektiv så var det den optimala lösningen. Både Serneke och Balder har det lokala perspektivet, vi är ganska lika som bolag hur man tänker kring ett sådant här projekt, säger Daniel Åstenius, vd för Karlastaden Utveckling på Serneke.

Totalt ska sex kvarter byggas i Karlastaden, som Karlatornet är en del av. Lokalerna ska fyllas med bostäder, kontor, hotell, handel, restauranger, skola och vårdcentral. I två kvarter är byggnationen nu i full gång; i Kvarter 2 pågår markarbeten för de kommersiella lokalerna som byggs åt Hemsö och det 17 våningar höga bostadshuset Atmosfär som byggs åt Tosito. I det första kvarteret pågår byggnation av Karlatornet, som med sina 245 meter blir Nordens högsta byggnad. Just nu rullar bygget av tornet på bra, om än kanske inte i den takt som förbipasserande hade förväntat sig rent höjdmässigt. Men det har sina förklaringar.

– Vi jobbar nu med utriggarvåningarna, vilket innebär mycket mer jobb än att enbart bygga våningsplan på höjden. Samtidigt bygger vi hotelldelen som blir 15 våningar hög, vilket gör att den tidigare kubformade byggnaden nu får en ny form, berättar Anders Gustafson.

Utriggaren byggs på våning 12, 13 och 14. Just nu befinner man sig på den högsta utriggar-våningen. Detta moment hör till det mest komplexa betongarbetet på Karlatornet och görs för att ge tornet extra stabilitet, så att de boende närmast himlen inte påverkas av höststormarna. Utriggaren består av flera 7 meter höga och 1,4 meter tjocka betongväggar, som innehåller kopiösa mängder armering och som gjuts runt tornet, från kärnan ut till fasaden. Fyra stålnoder, en i varje hörn, kopplar samman kärnan med utriggarvåningarna. Dessa stålnoder väger totalt 28 ton styck när de är färdigmonterade, vilket kräver en 500-tons mobilkran vid monteringen.

– Detta arbete kommer att pågå fram till midsommar, då är vi klara med utriggaren. Efter semestern kommer vi att kunna hålla ett tempo på ett våningsplan per vecka, säger Anders Gustafson.

Nästa stora delmål är att börja montera fasaden, som just nu befinner sig på ett fartyg från Kina. Fasadarbetet beräknas starta i mitten av juli.

– Allt arbete med tornet pågår samtidigt, både på höjden och bredden, invändigt och utvändigt. Som mest blir vi nog omkring 500 personer som jobbar med Karlatornet, säger Anders Gustafson.

Anders Gustafson är nyrekryterad som arbetschef och kommer närmast från NCC:s byggnation av Drottning Silvias Barnsjukhus.

– Jag kommer från stora projekt och när det här dök upp så kändes det klockrent. Även om jag inte har jobbat så mycket med bostäder, säger han.

Vi står vid Sernekes nybyggda observationsplattform vid projektkontoret och blickar ut över hela Karlastadens 31 000 kvadratmeter. Om två år ska Kvarter 2 stå klart och samma år räknar man med att de första personerna ska flytta in i Karlatornet. Men helt klart blir inte tornet förrän 2024. Så här långt är 75 procent av bostäderna sålda. För de fyra resterande kvarteren pågår diskussioner, berättar Daniel Åstenius.

– Förhandlingar pågår om övriga kvarter, i dagsläget kan jag inte säga mer. Men intresset är stort bland aktörer som vill vara en del av Karlastaden, så mycket kan jag säga.

Daniel Åstenius visar en illustrations-bild på hur stadsdelen kommer att se ut 2027 när allt ska vara färdigbyggt. Han förklarar hur de högre husen – Karlatornet och de tre mindre syskonen som mäter 150 meter, 125 meter och 95 meter – bildar en rörelse i form av en virvel som stiger uppåt från Lindholmsallén. I dag är Lindholmen tämligen öde kvällstid och helger. Det finns många kontor, men få bostäder. Hela idén med Karlastaden är att få Lindholmen att leva dygnet runt. Totalt kommer Karlastaden att fyllas med omkring 2000 lägenheter och kommersiella ytor om 70 000 kvadratmeter.

– Vi jobbar mycket nu med vilka kommersiella verksamheter vi vill se här i stadsdelen. Hela idén är att skapa densitet, säger Daniel Åstenius.

Nyligen blev det klart att tillförordnad vd Michael Berglin tar över som permanent vd på Serneke. Detta som en följd av att grundaren och tidigare vd:n Ola Serneke avgått efter att under pseudonym ha varit aktiv på ett diskussionsforum på en börssida på nätet. Ärendet uppmärksammades stort i media, men någon påverkan på Karlastads-projektet tycker man inte det har haft.    

– Det är klart att det är jobbigt när det skrivs tråkiga saker om oss som bolag och om Ola, som jag har vuxit upp med och jobbat med på Serneke sedan 2007. Jag försvarar inte det han gjort, men vi måste fokusera på vår uppgift och vi stöttar Ola i den roll han har i dag. Nu känns det riktigt bra med Karlastaden, engagemanget är stort och det finns en framåtanda, säger Daniel Åstenius.