Nyheter

Karolinska byggs ut för 1,2 miljarder

Byggnaden kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Guld. Bild: Skanska

Skanska har tecknat avtal med Locum avseende en ny sjukhusbyggnad för Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.
Kontraktet är värt 1,2 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Skanska Sverige för det tredje kvartalet 2016.

Projektet har en bruttoarea på cirka 29 000 kvadratmeter.
Byggnaden ska bestå av cirka 23 operationssalar och sterilcentral, cirka 8 rum för interventionell verksamhet, cirka 21 rum för röntgenundersökningar samt tillhörande stödutrymmen.

Arbetsformen är totalentreprenad i samverkan.
Byggnadsarbetet påbörjades i juni 2016 och beräknas bli klart 2019.