Nyheter

Karolinska får ny aula på snedden

Ett nytt blickfång och en gemensam träffpunkt. Det är målet med den nya, spektakulära aulan, som ska byggas på Karolinska institutet i Solna.

Wingårdhs arkitektkontor ligger bakom ritningarna på den nya aulan, som ska byggas på Karolinska institutet. Aulan kommer, bokstavligt och bildligt, att sticka ut rejält. – Tanken är att huset ska bli ett utropstecken och skilja sig från resten av bebyggelsen på området, säger Helena Persson, planarkitekt i Solna stad. I juni antogs detaljplanen av kommunfullmäktige och nu väntar bara ett formellt besked från Länsstyrelsen att planen är antagen. Det första officiella spadtaget för bygget, som också inkluderar rivning och ombyggnation av det som redan står på plats, är satt till mitten av september.