Nyheter

Karriär vs familj

Chefer slits mellan jobb och föräldraskap, enligt en undersökning från Unionen. Men det är en skillnad mellan könen. Kvinnor upplever betydligt oftare intressekonflikter.

Fackförbundet Unionens undersökning ”Chefskap och föräldraskap” visar att både manliga och kvinnliga chefer upplever intressekonflikter mellan chefs- och föräldrarollen. Men männen påverkas i betydligt lägre grad än kvinnorna.

Till exempel har 18 procent av kvinnorna respektive 10 procent av männen funderat på att byta jobb på grund av intressekonflikten. Dessutom har var tredje kvinna drabbats av sämre löneutveckling under sin föräldraledighet. Unionen anser att gamla könsroller och uppfattningar om vem som är bäst lämpad att ta hand om barnen, spelar in.

— Ingen ska behöva välja mellan familj och karriär. Om arbetslivet ska bli verkligt jämställt krävs att också småbarnsföräldrar kan vara chefer. Chefen har också en viktig roll i att visa vad som är accepterat på arbetsplatsen, kommenterar Cecilia Fahlberg, förbundsordförande i Unionen.

Undersökningen visar också att 67 procent av männen har kontakt med jobbet varje dag eller varje vecka under föräldraledigheten, jämfört med 27 procent av kvinnorna.

— Vår undersökning visar att vi har ett antal steg kvar till ett arbetsliv där föräldraskapet är en självklar del, säger Unionens förbundsordförande Cecilia Fahlberg i ett pressmeddelande.

I undersökningen deltog 1 000 män och kvinnor med chefsjobb och vars yngsta barn är 0-12 år.

Elisabeth Vene

Unionens sju steg mot ett självklart föräldraskap för en chef:

Jämnare uttag av föräldraledigheten, till exempel genom förbättring av jämställdhetsbonusen.

Föräldralönutöver föräldrapenningen betalas ut på alla arbetsplatser.

Fler manliga chefer tar ut längre föräldraledighet.

• Möjlighet för chefer att gå ner i arbetstidi samma utsträckning som andra.

• Arbetsplatserna anpassas efter föräldrars särskilda behov.

Policy och handlingsplanerpå alla arbetsplatser i syfte att underlätta för föräldralediga.

Jämställdhetsplaner på alla arbetsplatser.

Källa: Cecilia Fahlberg