Nyheter

Kartlägger vibrationsskador

Foto: Anna Sjöström

Vibrationsskador är vanligt bland byggnadssnickare, trots att det finns EU-regler som reglerar arbetet med vibrerande verktyg.
– Jag upplever att det framför allt är de små företagen som inte följer lagen. Det är ett sätt att få ner kostnaderna och på så sätt använder man dålig arbetsmiljö som ett konkurrensmedel, säger Catarina Nordander.
Nu inleds ett forskningsprojekt för att ta reda på hur många snickare som drabbas, hur utsätta de är och hur skadorna påverkar arbetsförmågan.

Enligt AFA: s arbetsskaderapport 2013 var den näst vanligaste godkända arbetssjukdomen bland män en vibrationsskada, 17 procent av samtliga godkända.
Tre procent av kvinnorna och femton procent av männen utsätts minst en fjärdedel av sin arbetstid för vibrationer från handverktyg. Det visar Arbetsmiljöundersökningen år 2011.
– Vi tar emot många med vibrationsskador och tyvärr är det så att skadorna är permanenta. Patienten måste då byta arbetsuppgifter eller byta jobb för att inte förvärra skadorna, säger Catarina Nordander, docent vid Lunds universitet, avdelningen för Arbets- och miljömedicin, som leder forskningen.

Utsätts man för upprepade vibrationer från handverktyg kan det leda till domningar, nedsatt känsel och försämrad muskelstyrka och på sikt kan det leda till skador på nerver, muskler, skelett, leder och kärl.
– Trots att verktygen blir bättre så ökar skadorna och de som skadas blir allt yngre. Vi ser en del så unga som 30 år har skador. Alla vet om att det kan vara skadligt, men samtidigt är det svårt att få alla att följa de regler som finns, säger Catarina Nordander.

2002 lagstiftade EU om nya regler och 2005 implementerades de och både ett gränsvärde och ett insatsvärde infördes.
Om insatsvärdet överskrids är arbetsgivaren skyldig att genomföra åtgärder och erbjuda medicinsk kontroll.
– Jag upplever att det framför allt är de små företagen som inte följer lagen. Det är ett sätt att få ner kostnaderna och på så sätt använder man dålig arbetsmiljö som ett konkurrensmedel, säger Catarina Nordander.

Forskningsprojektet har tilldelats 3 771 000 kronor av AFA Försäkring för att studera byggnadssnickare. Forskningen består av flera delar, bland annat ska 200 snickare på ett och samma företag delta och forskarna ska ta reda på hur de jobbar, vilka verktyg de använder, hur mycket vibrationer de utsätts för och om de upplever några besvär. Dessutom ska 300 snickare i andra företag besvara en enkät.

Forskningen ska pågår under flera år.
– Vi hoppas också få svar på varför många inte följer reglerna. Har det med kunskapsbrist eller kostnadseffektiviseringar att göra? Eller kanske är det många som tänker att ”skador hör till yrket”, och man jobbar efter någon gammal tradition på arbetsplatser, säger Catarina Nordander.
 

Fakta l Lagen
Det finns två dagliga exponeringsvärden: insatsvärde och gränsvärde, som kräver olika åtgärder om de överskrids.
Insatsvärde: Hand- och armvibrationer 2,5 m/s2²
Om insatsvärdet överskrids eller när riskvärderingen motiverar det är arbetsgivaren skyldig att genomföra åtgärder och erbjuda medicinsk kontroll.
Gränsvärde: Hand- och armvibrationer 5,0 m/s2 ²
Om gränsvärdena överskrids ska arbetsgivaren vidta omedelbara åtgärder.

Källa: Arbetsmiljöverket