Nyheter

Kartläggning ska förebygga stölder

Peter Martin, säkerhetschef på Peab. Foto: Peab

Nästan en stöld om dagen – det är verkligheten för Peab.
Nu ska företaget öka fokus på det förebyggande arbetet och inleder ett samarbete med Securitas. 
–  Vi ska öka tillförlitligheten i våra riskanalyser så att vi med större säkerhet ska kunna utreda när och var det kommer att ske incidenter på våra arbetsplatser, säger Peter Martin, säkerhetschef på Peab.


Enligt statistik från BRÅ, brottsförebyggande rådet, anmäldes 8 208 byggstölder under 2019. Det ger ett snitt på över 20 stölder per dag och det samlade värdet på stöldgodset beräknas ligga på över två miljarder kronor.
Peabs säkerhetschef Peter Martin berättar att de årligen anmäler mellan 300 och 350 stölder från byggarbetsplatser och kontor.

Det vanligaste stöldgodset är handverktyg.
– De är lätta för tjuven att plocka med sig och lätta att omsätta. Jag skulle uppskatta att ungefär hälften av stölderna handlar om handverktyg, säger han.
Mindre maskiner, arbetsutrustning och diesel tillhör också vanliga stöldgods.

Varje stöld hos Peab kostar mellan 30 000 och 40 000 kronor.
– Det är enbart godskostnad. Indirekta stora kostnader så som ställtid för arbetare, anskaffningskostnad och att återställa efter ett inbrott, är inte medräknade.   
Peab jobbar löpande med att utveckla det systematiska säkerhetsarbetet.
– Vi arbetar tillsammans med teknikleverantörerna för att utveckla tekniken för att skydda våra verktyg. Vi är och har varit involverade i flera projekt som omfattar utveckling av kameror, passersystem, GPS, DNA med mera, säger Peter Martin.

Och en stor del av arbetet handlar om att förebygga inbrott och stölder. För att få en bra överblick över stölder och som en del i det arbetet så har Peab sedan 2009 arbetat i ett egenutvecklat incidenthanteringssystem där de anmäler stölder.

– Vi kallar det för PoFa, polis- och försäkringsanmälningar. Via vårt intranät fyller man i en blankett, precis som vid en vanlig polisanmälan, och när den är klar så skickas den till polismyndigheten, försäkringsbolaget och larmtjänst. Vi har byggt upp det för att göra det lätt för våra medarbetare, det är till exempel kopplat direkt till vårt inventariesystem så att man enkelt kan registrera vad som blivit stulet, säger Peter Martin.

Underentreprenörerna på Peabs arbetsplatser är inte kopplade till PoFa, eftersom det ligger i Peabs intranät. Det innebär att deras stöldanmälningar går direkt till polisen och inte hamnar i Peabs egen statistik.

–  Vi vill veta vad som stjäls på våra arbetsplatser och deras anmälningar hade också varit en bra grund för vårt preventiva arbete. Vår förhoppning är att utveckla PoFa så att även våra underentreprenörer kan använda tjänsten. Vi arbetar hårt för att det ska vara lätt för vår verksamhet att göra rätt. Att på ett enkelt sätt polisanmäla stölder ligger till grund för vårt preventiva arbete, säger Peter Martin.

Under hösten tar de det förebyggandet arbetet ett steg längre genom att samarbete med Securitas.
– Vi ska dra nytta av all den information och statistik som de samlar in och lägga ihop den med vår egen samt uppgifter från polisen och BRÅ. Allt detta ska sammanställas och ligga till grund för vårt arbete med riskanalyser när nya byggarbetsplatser ska starta upp.

Exempel kan vara på vilka dagar och tidpunkter det är störst risk att ett bygge råkar ut för stölder och se till att sätta in rätt åtgärder då.
– Vi ska öka kompetensen och bli ännu mera säkerhetsmedvetna. Vet arbetsplatsen när stölderna sker och hur de går till är det lättare att veta vilka åtgärder som ska sättas in. Ett bygge är svårt att skydda eftersom det ständigt förändras och stöldriskerna är olika i olika skeden av byggprocessen. Därför är tanken att platschefen kommer att få kontinuerliga riskanalyser och förslag på åtgärder, säger Peter Martin.

Anställda, och underentreprenörer på bygget, ska också bli mera medvetna om stöldriskerna och en tanke är att platschefen informerar om det aktuella läget på till exempel uppstartsmöten i början av veckan.
– Att öka medvetenheten och engagemanget i alla led är ett viktigt sätt att jobba förebyggande.

I riskanalyserna kommer det också att ingå andra brott som exempelvis olaga intrång och olaga hot.
– Det kan handla om att förebygga hotfulla situationer som är kopplade till exempelvis ett område. I slutändan handlar det handlar om allas trygghet. Vi vill ha en arbetsplats som är trygg och där ordning och reda råder, säger Peter Martin.

Resultatet av projektet ska presenteras under våren 2021.