Nyheter

Kasper Salin-priset 2012

På Arkitekturgalan den 16 november delade Sveriges Arkitekter ut Kasper Salin-priset, Sveriges främsta utmärkelse för god arkitektur som i år firade 50 år. Vinnare blev Domkyrkoforum i Lund och för första gången stod en kvinna som ansvarig arkitekt bakom det vinnande bidraget. Priset ges till projektet och tas emot av både beställare och ansvarig arkitekt.

"Genom en arkitekttävling lyckades domkyrkorådet i Lund hitta lösningen på en ovanligt svår stadsbyggnadsuppgift. Nya Domkyrkoforum kompletterar en äldre bebyggelse intill Lunds domkyrka", säger Pehr Mikael Sällström, jurysekreterare.

"Årets arkitekturpriser handlar alla om smarta tillägg i en befintlig miljö som höjer platsernas värde", säger Tobias Olsson, arkitekturpolitisk chef på Sveriges Arkitekter.

Juryns motivering är att "byggnaden har en tydlig egen arkitektonisk identitet som samtidigt lyckats underordna sig domkyrkan". Ansvarig är arkitekt SAR/MSA Carmen Izquierdo, Carmen Izquierdo Arkitektkontor AB för Domkyrkorådet i Lund.