Nyheter

Kindberg åtalas för grovt bokföringsbrott

Åklagare har nu väckt åtal mot Daniel Kindberg och ytterligare två personer för bland annat grov trolöshet mot huvudman och medhjälp till grov trolöshet mot huvudman och grovt bokföringsbrott.
Enligt åtalet har de misstänkta mellan åren 2013-2017 tillsammans genom att utställa och godkänna osanna fakturor fått målsägandena, att betala mångmiljonbelopp till en av de misstänktas bolag i Sollefteå.

I mitten av april i år gjorde Ekobrottsmyndigheten en razzia mot flera platser i Östersund, bland annat Östersundshems lokaler. De beslagtog vd Daniel Kindbergs dator och han anhölls, misstänkt för grovt bedrägeri samt medhjälp till grovt bokföringsbrott. 
Även ytterligare en annan person anhölls, misstänkt för grovt bedrägeri och medhjälp till grovt bokföringsbrott. 

Kindberg avgick strax därefter från vd-posten, och även från uppdraget som ordförande i  ÖFK, Östersunds FK.

Nu har kammaråklagare Niklas Jeppsson, vid Ekobrottsmyndigheten i Umeå, väckt åtal mot vd Daniel Kindberg och ytterligare två personer, en projektchef och en företagare.

Kindberg åtalas för grov trolöshet mot huvudman i två fall, medhjälp till grov trolöshet mot huvudman, grovt bokföringsbrott och medhjälp till grovt bokföringsbrott i fyra fall.

Projektchefen åtalas för grov trolöshet mot huvudman och medhjälp till grov trolöshet mot huvudman.

Företagaren åtalas för medhjälp till grov trolöshet mot huvudman, grovt bokföringsbrott i fyra fall och grovt skattebrott.

Åklagaren menar att de tre tilltalade har haft en gemensam brottsplan som syftat till att utnyttja projektchefen och vd:s möjligheter att godkänna fakturor i Peab Anläggning AB samt Fältjägaren 7 AB och Östersundshem Exploatering AB.
Genom osanna fakturor har pengar förts till Sollefteåföretagarens bolag. 

Förfarandet har enligt åtalet gått till så att Sollefteåföretagaren upprättat fakturor som omfattat arbete som inte utförts och skickat dessa till Peab. Projektchefen har i sin tur godkänt dessa fakturor så att de utbetalats trots att han känt till att arbete inte utförts. På så sätt har cirka 11,8 miljoner kronor betalats ut felaktigt. 

I nästa led i brottsplanen har projektchefen vidarefakturerat de osanna fakturorna från Sollefteåföretaget tillsammans med andra kostnader i de byggprojekt som Peab har utfört. Fakturorna har skickats från Peab till F7AB och, efter 2013, till Östersundshem. Vd:n Kindberg, som varit vd för både F7AB och sedan 2014 vd för Östersundshem, har godkänt fakturorna från Peab trots att han känt till att de innefattat osanna fakturor från Sollefteåföretaget, vilket medfört att F7AB utbetalat cirka 1,9 miljoner kronor och Östersundshem cirka 9,2 miljoner kronor felaktigt. 

Åklagarens skriftliga bevisningen utgörs bland annat av e-post konversationer mellan de tilltalade samt handskrivna noteringar avseende de osanna fakturorna. Den muntliga bevisningen består bland annat av förhör med personal på de arbetsplatser där arbetena påstås ha utförts samt personer som varit anställda av Sollefteåföretaget.