Nyheter

Kistadrabbad: För dåligt skadestånd

Thomas Bylund hamnade under betongmassorna när raset inträffade vid Kista Galleria. Nu kämpar han för att få till stånd en ändring av skadeståndslagen. Via en hemsida på internet vill han väcka debatt om lagstiftningen.

Thomas Bylund körde längs Hanstavägen när stålstommen vid utbyggnaden av Kista Galleria gav vika. Bilen begravdes under betongblock, men Thomas Bylund överlevde. En montör som följde med i raset hade inte samma tur, han avled omedelbart.

Thomas Bylund fick svåra skador, båda lungorna punkterades och han drabbades av flera frakturer. I dag säger han att han mår ganska bra, trots att han har syn- och hörselnedsättning och försämrad rörlighet i en axel.

– Man har kämpat för att komma tillbaka, säger han.

I februari kom han tillbaka till jobbet som tekniker på Ericsson efter ett och ett halvt års sjukskrivning. Han jobbar dock bara 25 procent, än så länge. För någon månad sedan la Thomas Bylund upp en hemsida med information om olyckan och bilder från bärgningen av hans bil. Där finns också en namnlista för den som vill sälla sig till hans protest mot skadeståndslagen.

Thomas Bylunds bilförsäkring täcker sjukvårdskostnader, inkomstbortfall och sveda och värk, därför ställde hans advokat inga skadeståndskrav vid rättegången, som följde efter olyckan.

Men Thomas Bylund tycker att det är fel. Han tycker att alla som begår brott ska betala skadestånd till dem som drabbas av brottet.

– Det är ju helt sjukt att en bilförsäkring som jag har betalat ska stå för det här. Och ersättningen handlar om sveda och värk i sex månader, det är för dåligt, säger han.

Han tycker också att familjen till den montör som avled i raset har fått för lågt skadestånd.

Rättegången efter Kistaraset ledde till att en konstruktör fälldes för arbetsmiljöbrott. Hon dömdes till villkorlig dom och dagsböter, plus att hon ska betala skadestånd.

Konstruktionsfirman ålades att betala en företagsbot om 1,5 miljoner kronor.

Thomas Bylund tycker att det är konstigt att domen inte överklagades.

– Det var mycket fel som begicks. Att det brast i säkerhet och att trafikanordningsplan saknades var det ingen som blev straffad för, säger han.