Nyheter

Klara Bo nära börsnotering

Andreas Morfiadakis, vd på Klara Bo. Foto: Klara Bo.

Klara Bo Sverige planerar att notera bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm.
– Fastighetsmarknaden är fortsatt stark och börsnoteringen skapar viktiga förutsättningar för oss att fortsätta arbeta mot våra högt ställda tillväxtmål, säger Andreas Morfiadakis, vd på Klara Bo.

Klara Bo, som förvaltar och utvecklar hyresrätter i hela Sverige, avser i samband med noteringen även att genomföra en nyemission av B-aktier i Klara Bo om 750 miljoner kronor.  

Bolagets styrelse och ledning ser en notering av Bolagets B-aktie som ett naturligt steg i Klara Bos fortsatta utveckling. Huvudsyftet med en notering på Nasdaq Stockholm är, enligt bolaget, att skapa förutsättningar för en fortsatt god tillväxt. En notering kommer att bredda Klara Bos ägarbas och ge ökad tillgång till kapitalmarknaden, skriver man i ett pressmeddelandet. 

Utöver förbättrade förutsättningar för effektiv kapitalanskaffning bedöms en notering öka kännedomen om Klara Bo, vilket förväntas stärka bolagets profil mot intressenter så som exempelvis anställda, hyresgäster, kommuner och långivare.

Noteringen förväntas genomföras under fjärde kvartalet 2021. Bolaget, som startades upp i Malmö, har en fastighetsportfölj med ett marknadsvärde på drygt 7,4 miljarder kronor, bestående av 5 367 hyreslägenheter i förvaltning och 1 397 hyreslägenheter i projektportföljen, varav 173 lägenheter är i pågående byggnation.

– Sedan 2017 har vi resultat- och tillväxtmässigt varit med om en fantastisk utveckling. Under det gångna året har vi nästintill fördubblat vårt fastighetsbestånd och lämnade nyligen vårt hittills starkaste kvartal bakom oss. Resultatet är ett kvitto på att vår affärsidé och fokusområde ligger helt rätt i tiden och vi ser med tillförsikt fram emot att finna fler intressanta förvärvsobjekt i närtid samt accelerera förädlingen av vårt bestånd, säger Andreas Morfiadakis, grundare och vd för Klara Bo.

Klara Bo grundades med visionen att uppföra ett fastighetsbolag som kunde kombinera nyproduktion av hyresrätter i tillväxtregioner med förvärv och upprustning av befintliga bestånd. Vår strategi och affärsmodell har framgångsrikt implementerats i verksamheten och vi anser att tidpunkten för börsnotering nu är den rätta och ett logiskt nästa steg. Börsnoteringen kommer ge ledningen ytterligare stöd och de finansiella resurser som krävs för att fortsätta bolagets tillväxtresa, säger styrelseordförande Lennart Sten.

Börsnoteringen och nyemisionen i korthet:
– Erbjudandet riktas till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och utomlands.
– Erbjudandet avses att utgöras av nyemitterade B-aktier om 750 miljoner kronor exklusive eventuell övertilldelningsoption.
– Clearance Capital, Länsförsäkringar Fondförvaltning, M2 Asset Management AB och Fonden ODIN Eiendom (tillsammans ”Cornerstoneinvesterarna”) har, med förbehåll för sedvanliga villkor, åtagit sig att teckna aktier i Erbjudandet till ett totalt belopp om 540 miljoner kronor upp till en värdering om 35 kronor per aktie.
– Under förutsättning att Erbjudandet fulltecknas, exklusive eventuell övertilldelningsoption, innebär det ett värde på samtliga aktier i KlaraBo efter Erbjudandet om upp till cirka 4 501 miljoner kronor.
– Fullständiga villkor och instruktioner för Erbjudandet kommer att ingå i det prospekt som Bolaget avser att offentliggöra i samband med Erbjudandet och noteringen. Prospektet kommer, om det publiceras, att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats (www.klarabo.se).