Ekonomi

Klarade byggstartsmålet för 2021

Johan Skoglund, vd och koncernchef för JM. Bild: JM

JM:s rörelseresultat för sista kvartalet minskade jämfört med fjolårets, men sett till helåret ökade koncernens resultat till cirka 2,2 miljarder kronor, jämfört med cirka 2 miljarder för 2020.

Intäkterna minskade för helåret till cirka 14,6 miljarder kronor, jämfört med cirka 15,4 miljarder för 2020. Resultatet före skatt ökade till cirka 2,2 miljarder kronor från tidigare års cirka 2 miljarder. Totalt under 2021 såldes 4 248 bostäder (4 026) och produktionsstarterna ökade från 3 199 under 2020 till 3 972 under 2021.

Under fjärde kvartalet minskade intäkterna till cirka 4,1 miljarder kronor från tidigare cirka 4,5 miljarder kronor. Rörelseresultatet minskade till 755 miljoner kronor (789) och resultatet före skatt sjönk från 770 miljoner kronor (2020) till förra årets 741 miljoner kronor. Totalt såldes 969 bostäder under de tre sista månaderna, jämfört med fjolårets 1 623, dock ökade produktionsstarterna 2021 till 1 428 (976).

Vd och koncernchef Johan Skoglund summerar det sista kvartalet bland annat med att bolaget ”hade en fortsatt hög efterfrågan under kvartalet till goda prisnivåer på samtliga våra marknader.” Det är också en bidragande orsak till de många produktionsstarter under de tre höst- och vintermånaderna. Vilket också var en förklaring till att man uppnådde målet om att byggstarta 3 800 bostäder under 2021. Men ”intäkter och resultat dämpas av de lägre start- och prisnivåer för projekt startade i Stockholm under de senaste åren” skriver Johan Skoglund.