Nyheter

Klart för ESS i Lund

Bygget av världens starkaste neutronkälla kommer att ske i Lund. Det står klart efter att forskningsministrarna har valt Lund och Spanien har dragit tillbaka sin kandidatur.

Lund tävlade mot Spanien och Ungern om att få bli placeringsort för den nya neutronkällan ESS. Men för ett par veckor sedan röstade forskningsministrarna från de deltagande europeiska länderna för Lund. Därefter meddelade Spanien att de drar tillbaka sin kandidatur.

Sverige har lovat att stå för 30 procent av byggkostnaden. Anläggningen, som bland annat kommer att få en nära 800 meter lång accelerator, syftar till att se in i material.

— Det är väldigt viktig forskning som inte kan göras på annat sätt. Med hjälp av neutronkällan kan man se var atomerna är och hur de rör sig. Vi kan förstå hur ett material är uppbyggt och hur vi kan förbättra dem. Liksom ett mikroskop har neutronkällan ett brett användningsområde, vi kan titta på allt ifrån motorer och byggmaterial till proteiner och plaster, säger Patrik Carlsson, biträdande direktör på ESS Scandinavia.