Nyheter

Klart för miljardbygge för forskning

Nu är det klart att synkrotronljuskällan Max IV i Lund ska byggas. Prislappen ligger på 2,6 miljarder kronor och bygget kan vara klart redan 2010.

Efter många års arbete har Lunds universitet, region Skåne, Vetenskapsrådet och Vinnova beslutat bekosta den nationella materialforskningsanläggningen, skriver Ny Teknik.

Max IV blir den fjärde synkrotronljuskällan vid Maxlab i Lund. Dess prestanda är i absolut världsklass och ska användas för material- och bioteknikforskning.

I stort sett är det samma sorts forskning som kommer att bedrivas vid den europeiska neutronkällan ESS, som sannolikt kommer att byggas alldeles intill. Beslut om ESS, som kommer att kosta 13 miljarder kronor, förväntas om en månad.

Skillnaden är att Max IV använder korta ljusvågor inom uv- och röntgenområdet, medan ESS använder neutroner för samma jobb.

Det två metoderna kompletterar varandra, och det som kan inte kan ses i den ena anläggningen kan ses i den andra, och vice versa. Kombinationen av de båda forskningsanläggningarna gör Lund till ett världsledande centrum för materialforskning.

Med hjälp av Max IV kan forskarna filma atomer och molekyler i realtid med nanometerskärpa. Noggrannheten och ljusstyrkan hos röntgenstrålningen från Max IV kommer att vara så hög att biologer, miljötekniker och materialvetare kommer att få betydligt bättre bild av vad som försiggår i materiens inre än vid någon annan av de cirka 75 synkrotronljusanläggningar som redan finns i världen.

Anders Wallerius / Ny Teknik

Se animation av anläggningen via Ny Tekniks hemsida