Nyheter

Klart för nästa etapp av Barkarbystaden

Vy mot det stora torget där Barkarbystadens västra tunnelbaneuppgång kommer att ligga. Visionsbild: Tovatt 2019

Detaljplanen för den fjärde etappen i Barkarbystaden har vunnit laga kraft.
Det är här som Barkarbystadens tunnelbanestation med två uppgångar ska byggas tillsammans med 2 200 bostäder, 35 000 kvm kontor och kommersiella lokaler samt förskolor, parker och torg.

– Den här detaljplanen är viktig för stadslivet i Barkarbystaden och tunnelbanans utbyggnad. Kvarteren i området får ett fantastiskt läge med handel, restauranger, service och hög tillgänglighet med tunnelbanan i direkt anslutning. Här ska vi bygga en levande, attraktiv, modern och hållbar stadsmiljö med den medvetna människan i centrum, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Detaljplanen omfattar i korthet:
Tunnelbanestation Barkarbystaden med två uppgångar.
 2 200 bostäder.
 35 000 kvm lokaler för kontor, handel och service.
 Möjlighet till tre förskolor med fina lek- och utemiljöer.
Parker och torg.

I området finns spår från Barkarbyfältets tid som flygplats.  Bland annat bevaras den gamla landningsbanans läge och delar av den blir gågata och rekreationsyta i den nya stadsbilden. 
I de mest centrala delarna vid tunnelbanans entréer och längs med huvudstråken planeras för tätare och högre bebyggelse som sedan trappar ner i våningsantal och öppnar sig med en grönyta i mötet med befintlig villabebyggelse i Kyrkbyn.

Under 2020 börjar infrastruktur att byggas och den nya tunnelbanan kan påbörja sina arbeten i området. Under 2021 börjar de första kvarteren att byggas inom det aktuella detaljplaneområdet.

Enligt avtal om utbyggnad av tunnelbana till Barkarby ska Järfälla kommun uppföra 14 000 bostäder i tunnelbanans influensområde fram till år 2032.
Inom stadsutvecklingsområdet Barkarbystaden pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I, Barkarbystaden II, Barkarbystaden III och Barkarbystaden X samt detaljplanearbete för detaljplanerna Veddesta I, Veddesta II, Veddesta III och Veddesta IV.