Nyheter

Klart för nytt Centralstationsområde

Den nya stationen delas i två byggnader på var sida om Klarabergsgatan. Överdäckningen ger också möjlighet till kontor.

Nu har Stadsbyggnadsnämnden gett klartecken att starta detaljplaneprocessen för Stockholms centralstationsområde. Genom en överdäckning av spårområdet skapas nya utvecklingsmöjligheter för bland annat kontor för fastighetsägaren Jernhusen.

Målet är att skapa nya stationsbyggnader till år 2025.

– Nästa generations tåg och resenärer ställer nya krav på en effektiv, tillgänglig och attraktiv station, säger Ann Wiberg, affärsområdeschef på Jernhusen. Framtidens Centralstation ska bli en plats med egna besöksvärden och en värdig entré till Stockholm.

Ett levande och effektivt centralstationsområde växer i betydelse när huvudstadens arbetsmarknadsregion växer snabbare än alla prognoser.

– En överdäckning av spårområdet vid Centralstationen är en chans att laga ett sår i stadsväven och binda ihop ett område som idag bara är en genomfartsplats. Utvecklingen i västra city är en unik möjlighet för Stockholm att utveckla och expandera city, Roger Mogert stadsbyggnads- och kulturborgarråd.

För att utnyttja det tidsfönster som skapas när pendeltågstrafiken flyttar till Citybanan 2017 inledde Jernhusen våren 2016 tillsammans med Stockholms Stad och Trafikverket utvecklingen av stationsområdet. Utvecklingen innebär att plattformarna förlängs för att ta hand om längre tåg. Den nya stationen delas i två byggnader på var sida om Klarabergsgatan. Trafiken på Klarabergsgatan kommer med stor sannolikhet bli mycket begränsad vilket gör att Klarabergsplan kan omvandlas till ett nytt stadstorg med bussangöring som förbättrar bytespunktsfunktionen avsevärt. Vid centralstationsområdet finns det också potential att utveckla nya kontor, vilket underlättar för fler att resa kollektivt till jobbet.

– Trafikverkets uppdrag är att bygga tillgänglighet i Sverige, och vi ser positivt på att vara med och utveckla Stockholms Centralstation som är Sveriges största resenärsnod. En om- och utbyggnad av Centralstationen ser vi som en helhetslösning som ska innebära en förbättring för både resenärer och stadens invånare, samtidigt som vi säkerställer godstransporter och värnar om järnvägen som riksintresse, säger Helena Sundberg, regional direktör på Trafikverket.

Den befintliga stationen kommer fortsätta vara en destination där resande, restauranger, handel och den anrika miljön står i centrum. Exakt hur den befintliga stationen ska integreras med de nya byggnaderna och vad det betyder för resenärsflödet kommer att framgå under detaljplanearbetet. 

Jenny Marcuson Fors