Nyheter

Klart med ny entreprenör för Karlgårdsbron

Avtalsbrott
Karlgårdsbron. Bild: Skellefteå kommun.

Efter omtag i entreprenaden är det nu klart att det blir Skanska som färdigställer bygget av Karlgårdsbron i Skellefteå.

I mars avbröt entreprenören Kauno Tiltai arbetet med brobygget. Parterna kunde inte komma överens och det slutade med att Skellefteå kommun gick ut med ny upphandling. Nu är det klart att Skellefteå kommun har upphandlat Skanska Sverige för att färdigställa bygget av Karlgårdsbron. 

– Vi är glada över att arbetet med Karlgårdsbron kommer återupptas inom kort med en ny entreprenör. Vi har ett flertal pågående projekt för att få till ett bättre trafikflöde i stadskärnan nu när Skellefteå växer och Karlgårdsbron har en central plats i det förbättringsarbetet, säger Sara Keisu-Lundh (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden vid Skellefteå kommun.

Flera krav på nya entreprenören

Entreprenadformen är en utförandeentreprenad (AB04) med utökad samverkan för att skapa ett gott samarbete och transparens mellan parterna. Utvärderingskriterierna i upphandlingen var Organisation och förmåga samt Genomförandeplan. Utöver dessa ställdes flertalet skallkrav för att anbudsgivare skulle anses kvalificerade att lämna anbud. Till exempel att anbudsgivaren är behörig för att bedriva yrkesverksamhet inom branschen, har dokumenterad teknisk och yrkesmässig kapacitet att genomföra liknande projekt, uppfyller kompetenskrav och certifieringskrav.

Projektet kommer nu att gå in i en planerings- och kalkylfas som ska utgöra underlag för beräkning av budget för det återstående arbetet. Om det krävs ett budgettillskott tas det upp för beslut i kommunfullmäktige under hösten. Efter det inleds produktionsfasen för att färdigställa bron.

Enligt lagen om offentlig upphandling gäller en avtalsspärr på 10 dagar efter att upphandlad part har offentliggjorts.

Detta har hänt:

  • 13 mars – Kauno Tiltai slutar arbeta på Karlgårdsbron. Skellefteå kommun hävdar avtalsbrott.
  • 10 april – Kauno Tiltai häver kontraktet med Skellefteå kommun.
  • 15 april – Samhällsbyggnadsnämnden godkänner anskaffning av ny entreprenör.
  • 10 maj – Upphandlingen av en ny entreprenör annonseras.
  • 11 juni – Sista anbudsdag.

    Källa: Skellefteå kommun