Byggprojekt

Klartecken för 660 nya bostäder

JM:s första kvarter på Marieviks Udde.
JM:s första kvarter på Marieviks Udde. Bild: JM

Detaljplanen för Marieviks Udde, mitt emot Hornstull, har vunnit laga kraft. Det innebär att JM kan börja bygga fyra nya kvarter med cirka 660 bostäder.

– Intresset för Marieviks Udde har varit stort ända sedan vi förvärvade området 2014. Nu kan vi äntligen presentera bostadskvarteren och alla fina kvaliteter som ryms här, säger Benny Svärd, projektledare på JM.

Nu påbörjas rivning av de uttjänta kontorshusen som står på platsen. Därefter påbörjas arbeten med husproduktion samt en omfattande renovering och breddning av kajpromenaden runt Marieviks Udde. Första inflyttning sker preliminärt i början av 2027.

Det första kvarteret som byggs är ritat av Wingårdhs som också har tagit fram den övergripande kvartersstrukturen för området. Husen är mellan sju och åtta våningar mot vattnet, men högre byggnader mellan 20-32 våningar kommer att byggas längre in i området.