Nyheter

Klartecken för Karlastadens detaljplan

Flygvy över Karlastaden.

Detaljplanen för Karlastaden på Lindholmen i Göteborg har vunnit laga kraft. 


Vägen ligger nu öppen mot en officiell byggstart av Karlatornet – Nordens högsta hus. 
Cirka fyra veckor har nu passerat sedan mark- och miljödomstolen avslog de överklaganden som kommit in mot Göteborgs stads kommunfullmäktigebeslut kring detaljplanen gällande Karlavagnsplatsen, där den nya stadsdelen Karlastaden ska växa fram.

Inga ytterligare överklaganden har kommit in och därmed har detaljplanen vunnit laga kraft. Vägen ligger nu öppen för att komma fram till en officiell byggstart av den första, och största, byggnaden i stadsdelen, Karlatornet.

–  Efter att ha arbetat med detta projekt sedan 2004, så kan man bara kort säga: Äntligen, säger Ola Serneke, VD och koncernchef för Serneke Group, i ett pressmeddelande.

Just nu pågår ett omfattande pålningsarbete för Karlatornet som beräknas vara klart i sommar. Därefter är ambitionen att påbörja arbetet med att resa det som kommer att bli Nordens högsta hus. År 2021 är tanken att Karlatornet ska stå klart.

Vägen från idé till lagakraftvunnen detaljplan:

 • Serneke gör första fastighetsförvärvet på Lindholmen 2004 
 • Serneke presenterar planer för Karlastaden första gången 2007 
 •  Arkitekttävling januari 2014 
 •  Planbesked oktober 2014 
 •  Planstart april 2015  
 • Samråd februari 2016 – mars 2016 
 •  Granskning februari 2017 – mars 2017 
 • Byggnadsnämnden godkänner detaljplanen maj 2017 Kommunfullmäktige antar detaljplanen juni 2017 
 •  Länsstyrelsen godkänner planen september 2017 
 •  Mark- och miljödomstolen avslår överklaganden november 2017 
 •  Detaljplanen vinner laga kraft december 2017  
Källa: Serneke