Klartecken för Limnologen syd

Klartecken för Limnologen syd
Växjö kommun har fått ätt mot länsstyrelsen som överklagade kommunens detaljplan över området Limnologen Syd.

Växjö kommun fick rätt mot länsstyrelsen som överklagade kommunens detaljplan över området Limnologen Syd. Detta innebär att bostadsbyggnation längs med Teleborgsvägen och liknande områden i kommunen möjliggörs.

– Ett principiellt oerhört viktigt och välkommet beslut. Detta innebär att våra möjligheter till en fortsatt utveckling av Växjö till en attraktiv och levande stad med bra underlag för hållbara transporter består, säger kommunalråd Per Schöldberg (C) i en kommentar.

Regeringen beslutade i veckan att avslå länsstyrelsens överprövning av detaljplanen för området Limnologen Syd i Växjö. I länsstyrelsens överklagan, som lämnades in i februari 2012, stod bland annat att den bostadsbebyggelse som planen möjliggör kommer att utsättas för bullernivåer som ligger över rekommenderade riktvärden. 

 Länsstyrelsen motsatte sig också de motiv för avsteg som gjorts enligt Boverkets råd- och riktlinjer för buller i planeringen.

Men regeringen anser alltså att detaljplanen är helt i sin ordning och planläggningen längs med Teleborgsvägen har bedömts vara helt i linje med översiktsplanen.
– Till det ska läggas att Teleborgsvägen är stadens viktigaste kollektivtrafikstråk och vi har hela tiden ansett att det finns tydligt stöd i Boverkets riktlinjer. Att regeringen har gjort samma bedömning är vi i alliansen i Växjö mycket nöjda med, säger byggnadsnämndens ordförande Nils Fransson (FP), i ett pressmeddelande.

 

 

Relaterade artiklar

Överklagar detaljplan för nytt bostadsområde
Detaljplan för ny gymnasieskola överklagas
Regeringen ger Växjö kommun rätt mot länsstyrelsen
Domstol stoppar Peabs bostadsplaner