Klartecken för NordBalt

Klartecken för NordBalt
Regeringen fattade igår beslut om att ge Affärsverket Svenska kraftnät tillstånd att bygga NordBalt, en ny sjökabelförbindelse som ska binda samman elnäten i Sverige och elnäten Litauen.
Regeringen fattade igår beslut om att ge Affärsverket Svenska kraftnät tillstånd att bygga NordBalt, en ny sjökabelförbindelse som ska binda samman elnäten i Sverige och elnäten Litauen. NordBalt kommer omfatta 40 kilometer markkabel och 400 kilometer sjökabel och kommer gå mellan Nybro i Sverige och Klaipeda i Litauen.

Syftet med NordBalt är att binda samman de baltiska staternas elnät med det nordiska. Att skapa en effektiv och integrerad elmarknad i Europa är viktigt för att kunna nå EU:s klimat- och energipolitiska mål och för att få en god överföringskapacitet inom och mellan Europas länder. Därför har EU-kommissionen beslutat delfinansiera NordBalt med 175 miljoner euro närmare 1,5 miljarder kronor.

– Vi behöver en mer integrerad och bättre fungerande elmarknad och kraftöverföring i Europa. NordBalt kommer betyda väldigt mycket för att binda samman det baltiska och det nordiska elnätet, och kommer bidra till att stärka försörjningstryggheten i både Sverige och Baltikum, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

När NordBalt är färdigställd, vilket beräknas ske i slutet av 2015, kommer den vara en 300 kV likströmsförbindelse, som har en kapacitet om 700 MW el, vilket är lika mycket som ett stort vattenkraftverk.

Som villkor för beslutet anger regeringen att affärsverket Svenska Kraftnät i god tid ska ge Försvarsmakten information om när utläggningsarbetena av kabeln påbörjas och avslutas, så att utläggningsarbetena och Försvarsmaktens skjut- och övningsverksamhet ska kunna samordnas. Vidare ska affärsverket Svenska Kraftnät informera Kustbevakningen när arbetet påbörjas, av hänsyn till sjötrafiken. Ett ytterligare villkor för beslutet är att Svenska Kraftnät under projektering, kabelförläggning och framtida arbeten ska vidta de försiktighetsåtgärder som angivits av Kalmar Vatten AB och att de ska vidta de skyddsåtgärder och försiktighetsmått som i övrigt kan behövas för att syftet med det vattenskyddsområde som berörs av markkabeldragningen ska tillgodoses.

Relaterade artiklar

Vinstvarning från NCC
”Utvecklas man inte, så avvecklas man”
Krigets påverkan är både direkt och indirekt
NCC köper danskt entreprenadföretaget