Klartecken för ny vindkraftpark

Klartecken för ny vindkraftpark
Vid stora Middelgrund planeras en ny vindkraftpark. Och planerna har tagit ett stort steg mot att kunna förverkligas sedan regeringen nu gett klartecken.

Regeringen har lämnat tillstånd till en gruppstation för vindkraft vid Stora Middelgrund i Kattegatt. Om bygget genomförs innebär det att den svenska produktionen av vindkraft dubbleras jämfört med i dag.

— Vi ser en rekordtillväxt i vindkraftsinvesteringar. Vi arbetar nu för att ta igen på ett område där Sverige halkat efter och som försummats allt för länge. Satsningarna på vindkraft är avgörande som en del av det europeiska uppdraget för klimatet och förnybar energi, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Stora Middelgrund ligger ungefär 30 km väster om hallandskusten i höjd med Halmstad. Enligt beräkningarna ska de kunna producera 3 TWh el per år.

Byggherre är Universal Wind Offshore AB. Tillståndet gäller för högst 108 vindkraftverk med en totalhöjd på högst 200 meter och med en installerad effekt på cirka 860 MW. Gruppstationen kommer att omfatta cirka 60 kvadratkilometer och själva vindkraftverken kommer att uppta en yta på 0,15 kvadratkilometer.

Relaterade artiklar

Avtal klart för bygget av Uppsalas nya arena
Bygger ny hotelldel i form av en båt
Tecknar avtal om bygge av kontor värt 800 miljoner
Bygger ut anstalten för 900 miljoner kronor