Nyheter

Klartecken för nya vägbyggen

Regeringen beslutade på torsdagen att tillåta utbyggnaden av E4 i Sundsvall och E6 i Tanum.

E6 i Tanums kommun ska byggas ut i ny sträckning på delen Pålen-Tanumshede, vilket också innebär att regeringen gett klartecken för byggandet av en vägtunnel genom Gerumsberget. Dessutom ska en ny bro anläggas över Gerumsälven.

Enligt regeringens slutsatser har den planerade vägsträckningen minst konsekvenser för hällristningsområdet i Tanum, som är ett av Unescos världsarv. Sträckan är den sista utbyggnadsetappen av E6 genom Bohuslän.

E4:an i Sundsvalls kommun ska byggas ut mellan Myre och Vindskärsudde samt vidare till Skönsberg. Syftet med utbyggnaden är enligt Vägverket att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten. Klartecknet från regeringen innebär att en ny bro byggs över Sundsvallsfjärden.