Nyheter

Klartecken för omdiskuterat bygge i Stockholm city

Kv Hästen 21 i Stockholm city.
Kv Hästen 21 i Stockholm city. Bild: Pembroke

Efter flera turer med överklaganden och godkännanden har nu Mark- och miljööverdomstolen gett klartecken för detaljplanen för Hästen 21. Den nya fastigheten kommer uppföras mitt i centrala Stockholm, granne med varuhuset NK.

Pla­nen för uppförandet av Hästen 21 och rivningen av Passagenhuset, som ligger på platsen idag, har bå­de an­ta­gits och över­kla­gats i flera omgångar. En av instanserna som varit kritisk till detaljplanen är Byggnadsvårdsförenigen som överklagat beslutet till Mark- och miljödomstolen.

I sin överklagan uppgav de bland annat att planförslaget möjliggör avsevärt högre hushöjd och att det innebär att man skymmer Hötorgshusen som de anser symbolisera stadsbilden i Stockholm city. De har dock inte fått gehör för sitt yrkande i Mark- och miljööverdomstolen som godkänner detaljplanen med hänvisning till uttalanden från bland annat Länsstyrelsen.

– Vi är mycket glada över Mark- och miljööverdomstolens beslut att godkänna detaljplanen för Hästen 21. Under de senaste åtta åren har Pembroke haft ett nära samarbete med Stockholms Stad för att ta fram ett förslag som bidrar till et mer levande city, säger Kristin Willerström, Nordenchef för fastighetsutvecklaren Pembroke.

Hästen 21 sista pusselbiten

I och med domstolens besked startar nu Pembroke arbetet för att utveckla den nya fastigheten som kommer bli på 36 000 kvadratmeter totalt, fördelat på en mix med 20 000 kvadratmeter kontor, 10 000 kvadratmeter handel samt 27 stycken bostäder. Hästen 21 är den sista pusselbiten i Pembrokes vision ”Project Access”, som syftar till att öppna upp ett tidigare stängt kvarter mitt i city och göra det mer tillgängligt och attraktivt.

– Vi har precis fått beslutet och det känns naturligtvis jättekul att få fullborda vår vision för kvarteret. Vår ambition är att sätta i gång med projektet så snabbt som möjligt, säger Kristin.

Utmaningar i city

Det är inte första gången som Pembroke utvecklar en ny fastighet i Stockholm city. Reda 2015 stod den nya kontorsfastigheten Mästerhuset färdig och 2017 utvecklades Smålandstorget med butiker, restauranger och events. Det är erfarenheter som man nu tar med sig när rivningen av Passagen och bygget av Hästen 21 ska förverkligas.

– Det finns alltid utmaningar att bygga i ett så centralt läge med mycket liv och rörelse. Men vi kommer tillsammans med våra partners se till att arbetet kommer störa så lite som möjligt. Vi har med oss våra tidigare erfarenheter och kommer lösa det på ett bra sätt, säger säger Kristin Willerström.

Nya Hästen 21 är ritad av den danska arkitektbyrån Schmidt Hammer Lassen och arkitekturen hämtar inspiration från den befintliga bebyggelsen i kvarteret. Uppskattad byggtid är fem år och arbetet kommer att påbörjas så snart som möjligt.

Överklaganden och beslut:

  • November 2018: Stads­bygg­nads­nämn­den an­tog för­sla­get för fas­tig­he­ten, Häs­ten 21.
  • Be­slu­tet över­kla­ga­des av Svens­ka bygg­nads­vårds­för­e­ning­en.
  • Januari 2020: Mark- och mil­jö­dom­sto­len upp­häv­de pla­nen med mo­ti­ve­ring­en att an­ta­gan­det en­ligt plan- och bygg­la­gen bor­de ha fat­tats av kom­mun­full­mäk­ti­ge och inte stads­bygg­nads­nämn­den.
  • Maj 2020: De­talj­pla­nen godkändes i sam­ma ut­fö­ran­de som ti­di­ga­re, i kom­mun­full­mäk­ti­ge. Be­slu­tet över­kla­gades återigen.
  • Maj 2022: Mark- och miljööverdomstolen godkänner detaljplanen. Beslutet kan inte överklagas.