Nyheter

Klartecken för omtvistade skyskrapor

Nu är det klart. Stockholms kommunfullmäktige beslutade under måndagen att staden ska satsa på nya stadsdelen Norra Station. Tusentals bostäder och ett nytt universitetssjukhus ska byggas. Men allt fokus ligger på två planerade skyskrapor.

Debatten kring planerna för Norra stationsområdet har varit högljudd i flera månader. Norra stationsområdet är planerat att bli en helt ny stadsdel på gränsen mellan Solna och Stockholm. Projektet är ett samarbete mellan Stockholms stad, Solna stad, Stockholms läns landsting och privata aktörer. Sammantaget planeras det för cirka 5 000 bostäder och 25 000 nya arbetsplatser. Men nästan allt fokus har koncentrerats kring två specifika byggnader: Tors Torn, två planerade skyskrapor på cirka 140 meter som ska byggas som en port mellan de båda kommunerna.

Spektakulära och framåtblickande säger anhängarna. Skrämmande och fula säger motståndarna. På Facebook finns två grupper som har med Tors Torn att göra: ”Vi som är MOT Tors Torn” med cirka 170 medlemmar och ”Vi som är FÖR Tors Torn” med över 1 000 medlemmar.

Under måndagen beslutade kommunfullmäktige i Stockholm att staden ska bygga, både den nya stadsdelen och tornen. Huvudstaden ska, enligt Stockholms stadsbyggnads- och fastighetsborgarråd Kristina Alvendal (M), investera cirka 10,4 miljarder kronor i projektet som beräknas pågå i 15 år. Redan i år påbörjas arbetena med temporär flytt av E4/E20 och Solnabron samt ledningsomläggningar.

— Med Norra stationsområdet växer Stockholms innerstad över de gamla tullarna och möter Solna, kommenterar Kristina Alvendal beslutet i ett pressmeddelande.

Beslutet kom dock efter en debatt mellan stadens politiker, inte minst om just Tors Torn. Bland annat kallade Eie Herlitz (MP) tornen ”stalinistiska” och Teres Lindberg (S) sade sig tveksam till de föreslagna gigantiska kolosserna.

Fakta

Norra Stationsområdet är en ny stadsdel som ska byggas på gränsen mellan Stockholm och Solna.

Sammantaget planeras det för cirka 5 000 bostäder och 25 000 nya arbetsplatser. I Solna ska ett nytt universitetssjukhus, Nya Karolinska Solna, byggas.

Stadsdelen väntas stå klar år 2025.

Källa: Stockholms stad