Nyheter

Klartecken för S:t Görans entré

Mark- och miljööverdomstolen har godkänt bygglovet för att bygga om entrén och ambulanstillfarten vid S:t Görans sjukhus i Stockholm.

Enligt domstolen är ombyggnaden förenlig med den gällande detaljplanen. En ombyggnad innebär inte heller en betydande olägenhet för intilliggande bostäder med hänsyn till bland annat buller och trafiksäkerhet. Stadsbyggnadsnämndens beslut att lämna bygglov för de sökta åtgärderna fastställs därför.

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt upphävde i juni förra året bygglovet för åtgärderna då domstolen kom fram till att de berörda bostadsrättsföreningar, som överklagat bygglovet, skulle drabbas av betydande olägenheter av den ändrade tillfarten till akuten.

Denna dom överklagades av Locum AB och Stockholms läns landsting. Mark- och miljööverdomstolens dom innebär att det nu finns förutsättningar att genomföra de planerade ombyggnaderna.