Nyheter

Klartecken för tunnelbana genom Solna

Humlegården bygger 500 bostäder i en första etapp, vid den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund.

Detaljplanen för utbyggnaden av tunnelbanan till Arenastaden har klubbats av kommunfullmäktige i Solna. Den nya gula linjen utgörs av sammanlagt fyra kilometer långa spårtunnlar från Odenplan, via Hagastaden och Södra Hagalund, till Arenastaden.
– Beslutet är en milstolpe, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande.

Beslutet om detaljplan togs den 26 augusti i kommunfullmäktige och ger Solna stad klartecken till utbyggnaden av tunnelbanan från Odenplan till Arenastaden, via Hagastaden och Södra Hagalund, det som ska bli den gula linjen. Planen omfattar tunnlar och anläggningar under mark samt tillhörande anläggningar ovan mark, som till exempel entrébyggnader. Även om planerna för den gula linjen varit klara länge så är detta ett formellt beslut som behövs för att kommunens mark ska kunna tas i anspråk.

– Beslutet om detaljplan är en milstolpe för utbyggnaden av ny tunnelbana genom Solna och en förutsättning för en hållbar stadsutveckling. Nya bostadskvarter, torg och förskolor växer fram i anslutning till de tunnelbanestationerna, vilket också bidrar till stadens medfinansiering av utbyggnaden av tunnelbanan och den nya stationen Södra Hagalund, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande.

Den nya gula linjen utgörs av sammanlagt fyra kilometer långa spårtunnlar från Odenplan till Arenastaden. Tre nya stationer byggs på sträckan: Hagastaden, Södra Hagalund och Arenastaden.

Detaljplaneförslaget har varit ute på granskning i två steg, enligt beslut i byggnadsnämnden juni 2017 respektive september 2018. En miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram till järnvägsplanen, som också gäller för detaljplanearbetet. Järnvägsplanen för tunnelbanan till Arenastaden är inskickad till Trafikverket, som ska fastställa den.

Byggstart för den gula linjen är 2019 och byggtiden är cirka sex år. 

FAKTA 


Hagastaden:
Den nya stadsdelen Hagastaden knyter samman Solna med Stockholm med nya bostäder och arbetsplatser vid ett av världens främsta områden för Life Science. Här byggs den nya tunnelbanestationen med en uppgång mot Torsplan i Stockholm, och tre entréer i norr i anslutning till Solnavägen, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.
Södra Hagalund:
Här möjliggör den nya tunnelbanelinjen en mängd nya bostäder och arbetsplatser i samband med att Solnavägen omvandlas till levande stadsgata med butiker, restauranger och service i gatuplan. I anslutning till stationen utvecklas Hagalunds arbetsplatsområde till en ny stadsdel.
Arenastaden: 
Med en mängd stora företag och arbetsplatser i området tillsammans med Mall of Scandinavia och Friends Arena är Arenastaden ett av Sveriges mest besökstäta områden. Den nya tunnelbanestationen bildar tillsammans med pendeltåg, tvärbana och busslinjer en viktig regional knutpunkt, men kopplar även samman Arenastaden med såväl Hagalund som Vasalund.   

Finansiering: 

  • Utbyggnaden av tunnelbanan från Odenplan till Arenastaden via Hagastaden och Södra Hagalund är ett resultat av förhandlingar mellan Staten, Stockholms läns landsting, Stockholms stad och Solna stad inom ramen för Stockholmsförhandlingen. 
  • Inriktningen är att Solna stad medfinansierar utbyggnaden av den nya tunnelbanelinjen med 600 miljoner kronor och utbyggnaden av tunnelbanestationen Södra Hagalund med 650 miljoner kronor
  • Stadens medfinansiering finansieras i sin tur genom bidrag från planerade och pågående byggprojekt för nya bostäder och arbetsplatser i anslutning till den nya tunnelbanan. Bidragen för medfinansiering uppgår i nuläget till 553,8 miljoner kronor, för undertecknade exploateringsavtal. Därutöver tillkommer bidrag i ett antal principöverenskommelser vad gäller planerade byggprojekt i anslutning till tunnelbanan.
Källa: Solna stad