Nyheter

Klimatrustar med EU-pengar

Gröna fasader kan skydda utsatta storstäder mot översvämningar och värmeböljor. Med hjälp av EU-pengar ska Malmö testa nya lösningar mot kommande klimatpåfrestningar.

Malmö har fått 16 miljoner kronor från EU:s miljöprogram Life+ för att demonstrera hur städer kan anpassa sig till klimatförändringar. Projektet presenteras i Stockholm av EU-kommissionen under torsdagen under en officiell lansering av vilka svenska projekt som får EU-pengar inom Life+.

Pengarna som kommer Malmö till godo ska främst gå till demonstrationsprojekt kring gröna fasader och öppen dagvattenhantering baserat på de erfarenheter som staden har efter satsningarna på ekostadsdelen Augustenborg.

På ett antal kommunala kontor ska gröna fasader sättas upp — de gröna växtmattorna hjälper till att sänka temperaturen i staden. De kan därmed hjälpa till med att dämpa de extrema värmeböljor som förväntas bli vanligare i framtiden. Dessutom fångar växterna upp en del av nederbörden och hjälper till med att minska avrinningen.

— Vi ska mäta den kylande effekten av de gröna faserna. Dessutom ska vi pröva nya varianter av tak utöver de vanliga sedumtaken — dit hör bland annat lättare takkonstruktioner av vass, säger Dagmar Gormsen, energi-och klimatstrateg på Malmö kommun.

I ett industriområde i sydöstra Malmö ska ett dagvattenssystem öppnas så att det framforsande regnvattnet ska kunna tas om hand lokalt istället för att transporteras vidare i ledningar. Vattnet ska ledas ut i fördröjningsdammar – sänkor ska användas för att bygga ut det kärr som finns naturligt i området. Det ska kunna buffa för de vattenmängder som väller fram efter ett större skyfall.

— Där ska vilda växter planteras ut vilket är positivt för den biologiska mångfalden och som även gör området mer attraktivt, säger Dagmar Gormsen.

Klimatskyddar för 32 miljoner kronor

Malmös klimatsatsning ingår i EU-projektet Green Urban Tools for Climate Adaptation. Förutom Malmö stad deltar IVL Svenska Miljöinstitutet, högskolan i Malmö samt Scandinavian Green Roof Association i projektet. Konstellationen skjuter tillsammans till ytterligare 16 miljoner kronor så att den totala budgeten landar på 32 miljoner.

Projektet börjar den första januari 2009 och beräknas hålla på i fem år.

Malmö deltar även inom EU-samarbetet Grabs (Green and Blue Space Adaptation for Urban Areas and Eco Towns) tillsammans med 14 organisationer i andra EU-länder. Här har Malmö fått 1,6 miljoner kronor för att bland annat göra en handlingsplan för klimatanpassning i Malmö.