Nyheter

Klimatsmart betong till brobygge

Elsa Tesfamichael, är arbetsledare med ansvar för betongen på byggarbetsplatsen i Veddesta.

Den gröna betongen har använts vid husbyggen ganska länge. Men på anläggningssidan är det inte lika vanligt. Bygget av bron i Veddesta är Skanskas första anläggningsprojekt med klimatförbättrad anläggningsbetong.

På det gamla flygfältet i Barkarby i Stockholm byggs en helt ny stadsdel. Här ska bland annat det nya kvarteret BAS med inriktning på näringsliv, kultur och utbildning uppföras. För att knyta ihop Barkarbystaden med övriga Stockholm byggs en bro över Mälarbanan och E18. Från bron blir det direkt anslutning till den nya kollektivtrafikknutpunkten i Barkarby med tunnelbana, ny bussterminal, pendeltåg och regionaltåg. Bygget är uppdelat i sex delar med flera olika entreprenörer inblandade. Skanska som är en av entreprenörerna har två delar i projektet.

– Vi bygger två parkeringsgarage där taket kommer bli farbanor till den nya bron. Det är väldigt mycket samordning i det här projektet för att få allt att flyta, säger Elsa Tesfamichael, som är arbetsledare med ansvar för betongen på byggarbetsplatsen.

Bygget av Veddestabron är något av en milstolpe för Skanska då det är första gången de använder klimatförbättrad betong i ett anläggningsprojekt. Ludvig Dahlgren, som är projektledare för grön betong på Skanska, tror att det bara är början på ett mer klimatanpassat byggande.

– Det här är ett viktigt steg för oss. I anläggningsprojekten används väldigt mycket betong och den står för en stor del av klimatpåverkan. Vår bransch har varit lite trög men nu händer det mycket. Många vill vara med och bidra till att minska utsläppen. Det är väldigt kul, säger han.

Den klimatförbättrade betongen har liknande egenskaper som vanlig anläggningsbetong. Man ersätter cementklinker med ett annat material för att minska på klimatpåverkan. Lite förenklat kan man säga att man tillföra slagg och flygaska från kolkraftverk och drar ner på mängden cement.

– Genom att förändra betongens beståndsdelar och framförallt bindemedelsinnehållet så får vi en direkt effekt genom lägre koldioxidutsläpp, fortsätter han.

Skanska har erfarenheter från ett likvärdigt cement i bland annat Norge, men det är först nu alla provningar är färdiga så att de kan använda produkten i Sverige.

– Anläggningskonstruktioner innebär väldigt höga krav på bland annat betongens täthet och beständighet. Därför krävs det omfattande provningar som vi gjort tillsammans med vår cementleverantör och utvärderar tillsammans med våra experter på Skanska Teknik, säger han.

Den gröna betongen innebär inga fördyringar av projektet. Det kräver inte heller något annat arbetssätt. Det är i princip samma utförandeprocess när det kommer till själv genomförandet av gjutningen. Veddestabron blir 30 meter bred, 530 meter lång och får separata körfält för buss, bil, cykel och gångtrafikanter i vardera riktningar. Än så länge har Skanska gjutit sex bottenplattor och två i landfästen för bron. Det återstår att gjuta själva parkeringsgaraget. Totalt kommer de använda 7023 kubikmeter betong. Genom att välja den gröna betongen sparar man 18 procent koldioxid.

– Vår plan är att implementera den nya anläggningsbetongen succesivt över hela landet, säger Ludvig Dahlgren.