Nyheter

Klimatsmart VM-hus invigt

Stora Ensohuset i Falun. Foto: Lasse Arvidsson.

För bara ett år sedan fanns bara en obebyggd tomt vid tävlingsarenan Lugnet i Falun. Nu har Stora Ensohuset invigts.

Stora Ensohuset kommer att användas som administrativ byggnad med plats för kontorslokaler under skid-VM 2015.

Det är byggt i korslimmat trä, så kallade CLT-element, som tillverkas i fabrik, vilket kraftigt förkortar byggtiden. Utöver korslimmat trä har huset andra exteriöra trälösningar såsom fasad av värmebehandlat trä, limträbalkar och fingerskarvat trä i fönster och dörrar.