Nyheter

Klimatsmarta bostäder i Järfälla

Just nu byggs över 400 klimatsmarta lägenheter i Barkarbystaden i Järfälla. Lägenheterna kommer att underlätta medvetna miljöval för de boende genom bland annat individuell mätning av el, tappvarmvatten och värme. De boende kommer själva kunna påverka både sina energikostnader och sitt klimatavtryck.

Lägenheterna kommer att få en grundvärme på 20 grader och genom effektiv isolering kommer värmen som alstras från människor och apparater att återvinnas. Vill de boende ha en högre temperatur i lägenheten får de betala merkostnaden.

Kvarterens avfallshantering sker via ett sopsugssystem med möjlighet till källsortering. De boende kommer att få information om avfallshanteringen vid inflyttningen, men även fortlöpande under hyrestiden. Avfallskvarnar för organiskt köksavfall installeras i varje kök. Matavfallet transporteras via rör direkt till reningsverket där det rötas och blir till fordonsgas, vilket ytterligare minskar avfallstransporterna.

Aphram Melki, ordförande i miljö- och bygglovsnämnden, tror att Barkarbystaden kommer att bli en attraktiv del av kommunen att bo i.
– Jag är mycket stolt över att vi bygger klimatsmarta hus i Järfälla och har mycket höga förväntningar på projektet, säger Aphram.

Barkarbystaden är ett av de största utbyggnadsområdena i Stockholmsområdet just nu. Under en tioårsperiod ska en ny stadsdel växa fram som kommer innefatta 5 000 nya bostäder, 6 000 nya arbetsplatser och 120 nya butiker.