Nyheter

”Klok gumma” kan avgöra tvister

KRÖNIKA. I min förra krönika redogjorde jag för skillnaden mellan domstols- och skiljeförfarande (läs den via länk i högerspalten). I denna krönika ska jag redogöra hur förenklad tvistlösning enligt AB 04 och ABT 06 fungerar. Det finns en del att tänka på

Enligt 10 kapitlet i de senaste utgåvorna av AB och ABT stipuleras att kontraktsparterna även kan hänskjuta tvistiga frågor till avgörande av en därtill lämpad ojävig skiljeperson.

Den lämpade skiljepersonen benämns ofta som ”klok gubbe eller gumma”. Med det menas en person som har stor erfarenhet av juridik och byggbranschens standardavtal. Förfarandet syftar till att undvika långa och utdragna tvister i domstol eller skiljeförfarande.

Förenklad tvistlösning ska vara billigt. Därför får parterna upprätta högst två skrifter var.

Som utgångspunkt är det ett skriftligt förfarande. Skiljepersonen ska efter avslutad skriftväxling inom fyra veckor meddela ett utslag. Har inte någon part anmält missnöje med skiljepersonens beslut inom fyra veckor från att skiljepersonen avgjort den tvistiga frågan, är beslutet bindande för parterna.

Det är således fullt möjligt att inom fyraveckorsperioden väcka talan i domstol eller inför skiljenämnd. Det förenklade förfarandet lämpar sig väl för avgränsade frågor.

Parterna ska vara överens om att följa skiljepersonens beslut, och inte väcka talan för det fall beslutet går någon emot. Annars har förfarandet varit onödigt och enbart kostat pengar.

Slutligen är det att rekommendera att vara överens om vem som ska vara skiljeperson innan någon tvistefråga kommit upp, eftersom parterna riskerar att inte ens kunna komma överens om vem som ska vara skiljeperson när tvist har uppstått.

Följande är att tänka på vid val av vilket forum (domstol, skiljenämnd eller liknande) en tvist ska lösas i:

* Är tvisten omfattande och behöver parterna höra vittnen? Då är oftast inte ett förenklat förfarande att rekommendera.

* Är det viktigt med snabbhet? Då ska man överväga skiljeförfarande eller förenklat förfarande.

* Rör tvisten stora belopp? Då kan det vara motiverat med ett skiljeförfarande. Rör tvisten låga belopp motiverar det domstol eller förenklat förfarande.

* Är det viktigt att tvisten inte blir offentlig? Då är inte domstol ett alternativ.

Har du någon fråga som du vill få besvarad? Kontakta advokat Peter Degerfeldt på [email protected] eller 070-9385162.