Nyheter

Kod skapar ökad trygghet i Husby

Sanna Hederus, grundare, Kod Arkitekter talade om säkerhet i stadsbyggnad.

Sanna Hederus, grundare, Kod Arkitekter var första talare i Arkitekturträdgården i Almedalen där Sveriges Arkitekter frågade sig ”Går det att bygga en säker stad?” Ambitionen är stark i Husby, där Kod undersöker saken på uppdrag av Svenska Bostäder.


Trivsel var den starkaste visionen hos Svenska Bostäder när Kod Arkitekter fick uppdraget att rita på en förtätning och utveckling mellan de miljonprogramsbyggnader i Husby som nu håller på att rustas upp. 

– De ville skapa en miljö som gör att människor sätter ut pelargoner på balkongerna, att de trivs och tänker bo kvar. Inte att de ser sitt boende som något tillfälligt. Husby är ett utsatt område med hög kriminalitet som ligger mellan Kista och Akalla intill Järvafältet. Det behövs skapas trygga miljöer här som kopplar ihop områdena med varandra, säger Sanna Hederus, grundare, Kod Arkitekter som talade i Arkitekturträdgården i Almedalen.

Idag finns inga bilvägar som går parallellt med gatorna, utan Husby är uppdelat med tre trafikseparerade vägar från ett håll som går in i bostadsområdet under marknivå. Tre gröna kilar däremellan har blivit barriärer istället för de grönområden som de var tänkta att vara.

– Det finns potential att uppgradera de gröna ytorna och skapa en förtätning med fler bostäder runt omkring, även mot Järvafältet. Husby kan även locka människor utifrån om vi kan göra en attraktiv miljö här, säger Sanna Hederus.

Boverket ger 500 miljoner kronor i stöd till förbättring av utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden. Stödet ska stimulera till aktivitet och social gemenskap genom möten samt att bevara eller utveckla ett bostadsområdes gestaltning. 
Boverket var en av deltagarna i en paneldebatt i Arkitekturträdgården på temat ”Hur kan förtätning av staden uppnås samtidigt som vi får god tillgång till dagsljus?”

Där berättade Paul Rogers på BAU – Byrån för Arkitektur och Urbanism om hur förtätningen i städerna ger sämre ljusförhållanden. BAU har undersökt och jämfört olika nybyggda stadsdelar och dess tillgång på dagsljus.

– Vi har ett regelverk som kräver god tillgång på dagsljus i byggnader, vilket är svårt att uppnå i ett tät bebyggelse. Vi ser ett behov av att nyansera byggnormen. Samtidigt så kan man uppnå bättre tillgång på dagsljus genom att till exempel ta bort ett par smala gator och istället skapa större innergårdar, säger Paul Rogers.
Han visar en bild av Hagastaden som har hela 44 procent yta med mindre än 10 procent ljusinsläpp där han med de förändringar han nämnde fick upp siffrorna till betydligt bättre nivåer. 
– Det är alltså inte bara exploateringstalen som styr, även om det förstås blir mindre tillgång på dagsljus i ett mer exploaterat område. Samtidigt kanske vi kan acceptera några delvis mörka rum för att få de kvaliteter som finns i den täta staden, avslutar Paul Rogers.
Jenny Marcuson Fors