Nyheter

Kollegorna viktigast för byggare

Hela 70 procent av svenskar i byggbranschen anser att praktiskt taget alla dagar på jobbet är bra dagar, enligt en undersökning från Cramo. Foto: Cramo.

Att ha bra medarbetare omkring sig är viktigt för alla, men särskilt uttalat är det bland svenskar i byggbranschen.

Denna kategori tillhör de mest nöjda. Hela 70 procent av svenskar i byggbranschen anser att praktiskt taget alla dagar på jobbet är bra dagar.

Detta enligt Cramos ”En bra dag på jobbet”-undersökning.

Maskinuthyrningsföretaget Cramo har gjort en”Bra dag på jobbet”-undersökning där resultatet baseras på svar från cirka 2 300 anställda inom olika branscher i Finland, Sverige, Norge, Lettland, Litauen och Tyskland. I samtliga länder lyfter man fram lönen som den enskilt viktigaste förutsättningen för trivsel.

I de nordiska länderna lyfts även medarbetarna och arbetsmiljön fram som avgörande, medan man i andra länder betonar frågor som extra förmåner, flexibla arbetstider och en tydlig arbetsbeskrivning. I den svenska byggbranschen ses goda medarbetare till och med som det allra viktigaste (30 procent).

Svenskar och norrmän framhåller de sociala aspekterna av arbetet i betydligt större utsträckning än de övriga; man äter oftare lunch tillsammans med kollegorna, man föredrar att arbeta tillsammans, man uppskattar arbetslag där deltagarna har olika bakgrund och erfarenheter. Norge är dessutom det land där man umgås mest med kollegor på fritiden, till skillnad från Sverige där man umgås minst.

– Att ha bra medarbetare omkring sig är viktigt för alla, men är särskilt uttalat bland de svenskar som kom från byggbranschen. Det var också glädjande att se att över 70 procent av dessa personer anser sig i huvudsak bara har bra arbetsdagar. De sticker även ut genom att i första hand nämna ”god stämning” när de berättar om sin senaste riktigt bra arbetsdag, medan man i till exempel Litauen nämner en egen insats, och tyskarna nämner arbetslagets prestation, kommenterar Anders Collman, Hållbarhets- och kommunikationschef på Cramo, undersökningen.

Samtliga länder önskar mer feedback. En stor majoritet i alla länder säger att arbetsgivaren gör en svag ansträngning för att främja en bra arbetsdag för medarbetaren. De mest missnöjda var tyskarna där 40 procent anser att arbetsgivaren inte gör någon ansträngning alls. I Sverige är motsvarande siffra 20 procent.

Att få mer feedback var enligt undersökningen den viktigaste aspekten för att förbättra arbetslivet men bara var femte svensk svarar att de får tillräckligt med feedback i sitt arbete. Enligt Anders Collman visar undersökningen visar att arbetsgivaren bör lägga mer energi på hur de kan få sina anställda att känna sig framgångsrika på jobbet.